Prawidłowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorcy pozwala na uniknięcie konieczności składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Ponadto, złożenie na czas wniosku restrukturyzacyjnego lub wniosku o ogłoszenie upadłości minimalizuje ryzyko odpowiedzialności członków zarządów spółek zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych.

Czym jest ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz przesłanek ogłoszenia upadłości i dlaczego to takie ważne?

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe prowadzone są wobec przedsiębiorców niewypłacalnych lub niewypłacalnością zagrożonych.  

Niewypłacalność, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, oceniana jest pod kątem przesłanki płynnościowej oraz przesłanki nadmiernego zadłużenia. O ile pierwsza z nich jest dość łatwa do ustalenia (zaprzestanie płacenia faktur), o tyle do oceny nadmiernego zadłużenia przedsiębiorstwa konieczne jest przeprowadzenie testu bilansowej niewypłacalności. Właściwe przeprowadzenie tego testu wymaga niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie analiz finansowych. 

Wyzwania firm związane z oceną kondycji finansowej

Wystąpienie niewypłacalności rodzi po stronie zarządu spółki obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Spóźniony wniosek wiąże się z ryzykiem:

  • osobistej odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki,
  • odpowiedzialności karnej,
  • orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarząd spółki musi zatem wiedzieć, kiedy i jakie działania podjąć, żeby w razie zagrożenia niewypłacalnością lub w razie istnienia niewypłacalności, podjąć działania zgodne z prawem oraz zminimalizować ryzyko ponoszenia odpowiedzialności.

Przeprowadzenie testu bilansowej niewypłacalności, który jest potrzebny do oceny przesłanki nadmiernego zadłużenia, jest trudne z uwagi na brak jednoznaczności i jednolitości przepisów regulujących tę kwestię.

Analiza istnienia przesłanek upadłościowych – korzyści dla firm

Wynikiem naszych analiz są rekomendacje i opinie odnośnie sposobu uniknięcia albo przerwania stanu niewypłacalności, co może pozwolić uniknąć konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W razie wystąpienia niewypłacalności doradzamy, czy konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, czy wniosku restrukturyzacyjnego.

Złożenie w odpowiednim czasie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego może uchronić członków zarządu przed odpowiedzialnością osobistą za zobowiązania, odpowiedzialnością karną, czy zakazem prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie KPMG Law w ramach analizy podstaw ogłoszenia upadłości

Dokonujemy oceny kondycji finansowej przedsiębiorcy, w tym bilansu i oraz innych dokumentów zawartych w sprawozdaniach finansowych.
Identyfikujemy istnienie przesłanki niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, w szczególności przeprowadzamy test bilansowej niewypłacalności.

O nas

Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Od wielu lat doradzamy w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zarówno po stronie dłużników jak i wierzycieli. Naszymi klientami są grupy kapitałowe, przedsiębiorcy polscy i zagraniczni. Doradzaliśmy przy wielu reorganizacjach, restrukturyzacjach i upadłościach, w tym spółek z branży nieruchomościowej, medycznej, odzieżowej. Wspieramy również wierzycieli, którzy dochodzą swoich należności w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria