Wieloletnie doświadczenie prawników naszego zespołu (będących nie tylko doradcami podatkowymi, lecz także adwokatami i radcami prawnymi) w prowadzeniu spraw karnych skarbowych pozwala na zapewnienie klientom możliwie najskuteczniejszej obrony.

Nasze usługi oferują pomoc w zakresie:

  • reprezentacji na etapie kontroli skarbowej,
  • obrony na etapie postępowania przygotowawczego przed finansowymi i niefinansowymi organami prowadzącymi postępowanie,
  • negocjacji z organami prowadzącymi postępowanie w celu polubownego zakończenia sporu, 
  • obrony w postępowaniu sądowym,
  • przygotowania wszelkich pism procesowych z zakresu prawa karnego skarbowego.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje podatkowe