close
Share with your friends

Obrona klientów w sprawach karnych skarbowych

Obrona klientów w sprawach karnych skarbowych

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych skarbowych pozwala nam na zapewnienie klientom możliwie najskuteczniejszej obrony.

Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na zapewnienie klientom najskuteczniejszej obrony.

Wieloletnie doświadczenie prawników naszego zespołu (będących nie tylko doradcami podatkowymi, lecz także adwokatami i radcami prawnymi) w prowadzeniu spraw karnych skarbowych pozwala na zapewnienie klientom możliwie najskuteczniejszej obrony.

 

KPMG służy Państwu pomocą w zakresie:

  • reprezentacji na etapie kontroli skarbowej,
  • obrony na etapie postępowania przygotowawczego przed finansowymi i niefinansowymi organami prowadzącymi postępowanie,
  • negocjacji z organami prowadzącymi postępowanie w celu polubownego zakończenia sporu, 
  • obrony w postępowaniu sądowym,
  • wszelkich pism procesowych z zakresu prawa karnego skarbowego.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)