close
Share with your friends

Postępowania podatkowe i sądowe

Postępowania podatkowe i sądowe

Reprezentowanie podatników w sporach z organami podatkowymi oraz obrona klientów w sprawach karnych skarbowych

Spory z organami podatkowymi oraz obrona klientów w sprawach karnych skarbowych

Zespół postępowań podatkowych i sądowych (Tax Litigation) zajmuje się reprezentowaniem i wspomaganiem klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także obroną klientów w sprawach karnych skarbowych.

Fachowa wiedza i doświadczenie członków zespołu pozwala w sposób możliwie najbardziej efektywny wykorzystać nadane przepisami prawa instrumenty obrony w ramach prowadzonych spraw.

Usługi świadczone przez zespół obejmują kwestie dotyczące wszystkich podatków obowiązujących w Polsce, tj. w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku akcyzowego, które są przedmiotem postępowań.

Polskie prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom. Podatnicy nie zawsze nadążają za ich tempem. Sytuacja taka, w połączeniu z często niejasno sformułowanymi przepisami prawa, stwarza organom podatkowym dogodną okazję do szukania dodatkowych dochodów dla budżetu państwa. W praktyce, spotkać się można z wieloma przypadkami dowolnego i w rezultacie niekorzystnego dla podatników interpretowania niejasnych przepisów prawa przez te organy.

KPMG oferuje fachową pomoc w sprawnym i skutecznym wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków prawnych w celu obrony interesów klientów w sporach z organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także sądami powszechnymi, jak i zapobieganiu powstawaniu tych sporów.

 

KPMG służy Państwu pomocą w zakresie:

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)