close
Share with your friends

Doradztwo w zakresie oddelegowania polskich pracowników oraz cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce

Doradztwo w zakresie oddelegowania pracowników

W ostatnich latach wiele polskich oraz zagranicznych podmiotów decydowało się na transfery pracowników zarówno do jak i z Polski.

W ostatnich latach wiele podmiotów decydowało się na transfery pracowników.

Przepisy polskiego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, ubezpieczeniowego oraz prawa pracy nakładają szereg obowiązków na pracodawców oraz delegowanych pracowników.

W ramach tego segmentu usług oferujemy:

  • ustalenie struktury oddelegowania (wybór podmiotu, z którym pracownik zawiera umowę o pracę lub podobną, rozliczenia między firmą polską a zagraniczną, zapewnienie stałego poziomu wynagrodzenia po zapłaceniu podatków za granicą i w Polsce – przygotowanie tzw. tax equailzation calculations, zapewnienie opieki medycznej i innych świadczeń),
  • uzyskiwanie zezwoleń na pracę i kart czasowego pobytu w Polsce i w kraju delegowania,
  • przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia i innych kontraktów (w tym menedżerskich),
  • rejestracje dla potrzeb podatkowych i ubezpieczeniowych,
  • pomoc w zorganizowaniu przeprowadzki do Polski i powrotu do kraju macierzystego,
  • przygotowanie publikacji dla osób oddelegowanych do Polski oraz przewodnika dla osób oddelegowanych za granicę,
  • kompleksową obsługę w zakresie rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych.

 

 

 

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)