Andrzej Marczak KPMG in Poland

Andrzej Marczak

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Ma ponad 25-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, głównie w zakresie opodatkowania dochodów osobistych, optymalizacji opodatkowania dla międzynarodowej kadry kierowniczej, bieżących rozliczeń podatkowych i planowania struktur podatkowych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla pracodawców związanym z zatrudnianiem pracowników, ubezpieczeniami społecznymi, prawem pracy oraz podatkami międzynarodowymi. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Występuje jako prelegent na licznych seminariach podatkowych w Polsce, jak i za granicą oraz jest częstym komentatorem wydarzeń podatkowych dla ogólnopolskiej prasy, radia i telewizji. Jest autorem wielu publikacji podatkowych. W latach 2013-2018 został wybrany najlepszym specjalistą w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych w Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Jest członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia International Fiscal Association oraz wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Edukacja i kwalifikacje
  • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski

Uprawnienia
  • Doradca Podatkowy

Dodatkowe informacje
  • Członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia International Fiscal Association

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej