close
Share with your friends

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 22 lat.

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 22 lat.

Instytut Komitetów Audytu

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 21 lat. Jego celem jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych w różnych krajach praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego oraz odnoszących się do zagadnień, które w dzisiejszym świecie stanowią największe wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania Instytutu Komitetów Audytu KPMG, prosimy o kontakt z Markiem Gajdzińskim, Stacy Ligas, Zbigniewem Liberą lub z odpowiednim partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)