close
Share with your friends

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu (ACI)

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat

Instytut Komitetów Audytu

Instytut Komitetów Audytu istnieje globalnie w KPMG od 15 lat a jego celem jest dostarczanie członkom Komitetów i Rad Nadzorczych w różnych krajach praktycznych wskazówek i spostrzeżeń, a także stwarzanie możliwości wymiany  poglądów ukierunkowanych na wzmacnianie nadzoru nad sprawozdawczością finansową i jakością badania sprawozdania finansowego oraz odnoszących się do zagadnień, które w dzisiejszym świecie stanowią największe wyzwania dla organów nadzorujących w spółkach. 

Gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji na temat działania Instytutu Komitetów Audytu KPMG, prosimy o kontakt z Markiem Gajdzińskim, Stacy Ligas, Zbigniewem Liberą lub z odpowiednim partnerem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do odwiedzenia globalnej stronie internetowej Instytutu Komitetów Audytu KPMG.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)

Reforma rynku audytorskiego w Unii Europejskiej

Reforma rynku audytorskiego w Unii Europejskiej

Publikacja omawia zmiany wynikające z nowych wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej w odniesieniu do roli i obowiązków Komitetu Audytu oraz nadzoru publicznego nad firmami audytorskimi.