RODO News | KPMG | PL
close
Share with your friends

RODO News

RODO News

Aktualności z zakresu prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez naszych ekspertów.

Aktualności z zakresu prawa ochrony danych osobowych prezentowane przez naszych ekspertów.

Najnowsze wpisy:

2019-02-11

RODOnews - Między młotem a kowadłem, czyli Ministerstwo Cyfryzacji vs UODO

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało objaśnienia prawne dotyczące danych osobowych kandydatów do pracy po zakończeniu rekrutacji.

> Więcej

2019-01-14

Nadmiarowe dane w formularzach podatkowych | Magdalena Wikarjak

Data urodzenia podatnika, imię ojca i matki w formularzu podatkowym stanowią dane nadmiarowe, a przez to naruszają przepisy RODO. Do identyfikacji osoby podatnika wystarczy podanie numeru PESEL. Tak wynika z uchwały Nr I/42/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

> Więcej

2018-11-28

Pół roku RODO | Magdalena Wikarjak

25 maja 2018 r. był bardzo ważnym dniem w całej UE, albowiem od tego dnia oficjalnie rozpoczęło się stosowanie RODO. Obecnie mija pół roku od tego „rewolucyjnego” dnia i z tej okazji Ministerstwo Cyfryzacji utworzyło na swojej stronie specjalną zakładkę, w której zebrano filmy i przewodniki dotyczące reformy danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych natomiast opublikował 10 wskazówek dla administratorów oraz dla podmiotów danych, które stanowią swoiste podsumowanie wyjaśnień najczęściej pojawiających się wątpliwości z zakresu ochrony danych.

> Więcej

2018-11-21

Samo wdrożenie RODO to nie wszystko  | Magdalena Wikarjak

Szał rodomanii wśród „administratorów” powoli przycicha, ale po drugiej stronie budzi się aktywność organów nadzorczych. Coraz częściej słychać o rozpoczętych, trwających i zakończonych weryfikacjach przyjętych przez przedsiębiorców rozwiązań. Przygotowując się do wdrożenia RODO, wielu przedsiębiorców poszukiwało wzorów gotowych procedur, zapominając, że najważniejsze jest jednak odzwierciedlenie faktycznych procesów przetwarzania danych a nie wdrożenie gotowych formuł.

> Więcej

2018-11-20

Ustawa wdrażająca RODO przyjęta przez Radę Ministrów | Magdalena Wikarjak

6 listopada 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

> Więcej

2018-11-06

Od 18 października 2018 r. zamówienia publiczne powyżej unijnych progów tylko elektronicznie | Natalia Niestrawska

W dniu 18 października 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która przewiduje obowiązek przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej unijnych progów wyłącznie w formie elektronicznej.

> Więcej

2018-11-05

EROD o wykazie rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków | Magdalena Wikarjak

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wydała opinię dotyczącą wykazu rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych. EROD w opinii wskazuje na potrzebę spójności i ujednolicenia wykazów w krajach członkowskich.

> Więcej

2018-11-02

Dania wprowadza obowiązkowe szyfrowanie e-maili | Magdalena Wikarjak

Od 1 stycznia 2019 r. w Danii zaostrzone zostaną przepisy dotyczące szyfrowania e-maili zawierających dane szczególnej kategorii. Duński organ nadzorczy zaleca stosowanie szyfrowania wiadomości e-mail od 2008 r., ale od 1 stycznia 2019 r. szyfrowanie będzie obejmowało już wszystkie wiadomości e-mail zawierające dane osobowe szczególnych kategorii w rozumieniu art. 9 RODO.

> Więcej

2018-10-17

Kolejny krok w sprawie jednolitego rynku cyfrowego – swobodny przepływ danych nieosobowych | Natalia Niestrawska

W dniu 4 października 2018 r. Parlament Europejski przyjął rozporządzenie w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych (czyli takich informacji, których treść nie umożliwia identyfikacji użytkownika – są to np. dane sprzętowe lub historia przeglądarki).

> Więcej

2018-10-17

Przewodnik po ochronie danych w zatrudnieniu | Magdalena Wikarjak

04 października 2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych udostępnił na swojej stronie internetowej poradnik dotyczący zatrudnienia nazwany „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”. W poradniku UODO zawarło najważniejsze informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji oraz zatrudnienia jak kwestia zakładowych funduszy świadczeń socjalnych czy organizacji pracowniczych. Omówiono także inne niż stosunek pracy formy zatrudnienia, w tym działanie agencji pracy tymczasowej.

> Więcej

2018-10-08

Ustawa wdrażająca RODO coraz bliżej | Magdalena Wikarjak

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 i skierował na posiedzenie rządu. Prognozowany termin wejścia w życie ustawy wdrażającej to początek 2019 r.

> Więcej

2018-09-25

Pierwszy wyrok nawiązujący do RODO | Magdalena Wikarjak

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt SAB/Gd 62/18) przesądził w tym wyroku, że przepisy RODO nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 

> Więcej

2018-03-12

Czy stare zgody zachowają ważność? | Katarzyna Wojciechowska

Z perspektywy procesów przetwarzania danych osobowych opartych na zgodach, uzyskanych przed 25 maja 2018 r. zgodnie z dotychczasowymi przepisami o ochronie danych osobowych, wielu administratorów nadal zastanawia się czy stare zgody zachowają ważność.

  >Więcej

2018-03-09

GIODO po nowemu | Magdalena Bęza

Przepisy GDPR wprowadzają szereg wymogów kierowanych do państw członkowskich, m.in. zobowiązują do ustanowienia niezależnego organu nadzorczego, sprawującego kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych, powoływanego przez parlament, rząd, głowę państwa lub niezależny organ, uprawniony do powoływania członków organu nadzorczego na podstawie prawa państwa członkowskiego.

>Więcej

Bądź z nami w kontakcie