Magdalena Bęza

of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

KPMG w Polsce

Magdalena Bęza jest związana z kancelarią D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszoną z KPMG w Polsce od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim

  • Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim

  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie