close
Share with your friends

Raport: Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych

Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych

Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku osiągnął wartość 83/100 punktów. Większość badanych uważa, że pozytywna koniunktura utrzyma się w ciągu następnego roku, a najbliższych 6 miesięcy przyniesie zwiększony poziom sprzedaży i dochodów firm motoryzacyjnych – wynika z odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych, którzy wzięli udział w badaniu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Mirosław Michna KPMG w Polsce

partner, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej

KPMG w Polsce

Kontakt

Powiązane treści

Barometr Nastrojów Menedżerów Firm Motoryzacyjnych

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzanym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce na przełomie kwietnia i maja 2017 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 69 respondentów.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)