close
Share with your friends

Mirosław Michna

Partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej

KPMG w Polsce

Mirosław jest Partnerem w KPMG, gdzie kieruje zespołem doradców dla sektora motoryzacyjnego oraz biurami KPMG w Krakowie i Katowicach. Mirek specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. W swojej karierze kierował wieloma projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji (w tym projektami typu due diligence). Wielokrotnie doradzał w procesach prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe). Doradza spółkom polskim i zagranicznym – w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa dla przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, przemysłowego, także w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów działających na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Mirek jest współautorem publikacji na temat branży motoryzacyjnej wydanych wspólnie przez KPMG i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

Mirosław Michna KPMG w Polsce

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister, Prawo, Uniwerstytet Jagielloński

Uprawnienia

  • Doradca podatkowy

  • Radca prawny

Dodatkowe informacje

  • Członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

Zapytanie ofertowe (RFP)