Prawie miliard złotych dla przedsiębiorstw na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Miliard zł dla przedsiębiorstw na tworzenie centrów B+R

Już od 8 maja przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje m.in. w aparaturę, sprzęt, budynki i technologie do stworzenia działów B+R i laboratoriów. Wsparcie przyznawane będzie na zmienionych zasadach. Zmodyfikowano ocenę niektórych aspektów wniosków, pojawiły się również nowe kryteria oceny.

Kontakt

Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Powiązane treści

Prawie miliard złotych dla przedsiębiorstw na tworzenie i rozwój centrów badawczo-rozwojowych

Termin naboru wniosków

8 maja – 7 lipca 2017 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Wszystkie przedsiębiorstwa.

Pula środków na dofinansowania

900 000 000 PLN.

Intensywność wsparcia

 • inwestycje:
  • do 70 proc. dla MŚP,
  • do 50 proc. dla dużych firm;
 • prace rozwojowe:
  • do 45 proc. dla MŚP,
  • do 25 proc. dla dużych firm;
 • koszty zakupu materiałów i produktów związanych z realizacją projektu:
  • do 45 proc. dla MŚP,
  • do 25 proc. dla dużych firm, ale nie więcej niż 200 tys. EUR, (100 tyś. EUR w sektorze drogowego transportu towarów).

Zasady realizacji projektu

Wnioskodawca musi przedstawić agendę badawczą.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 000 000 PLN.

Co się zmieniło?

Główne zmiany dotyczą kryteriów obligatoryjnych. Jedną z nich jest rozszerzenie agendy badawczej o dodatkowe elementy, w tym wymóg opisu długoterminowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa
w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Zmiany zaszły również w kryteriach fakultatywnych, dodano następujące kryteria punktowane:

 • projekt wpisuje się w określone branże kluczowe.

Określono 9 sektorów strategicznych, do których należą: sektor produkcji środków transportu, elektroniki profesjonalnej, technologii teleinformatycznych, sektor lotniczo-kosmiczny, sektor produkcji leków i wyrobów medycznych, sektor systemów wydobywczych, sektor odzysku materiałowego surowców, sektor ekobudownictwa czy żywności wysokiej jakości.

 • planowane prace mają przełomowy charakter

Preferowane będą projekty, których realizacja w znaczący sposób wpłynie na rynek oraz to co jest na nim aktualnie oferowane.

 • przewiduje się ochronę własności intelektualnej

Nie chodzi tutaj wyłącznie o patenty, na dodatkowe punkty mogą również liczyć projekty przewidujące ochronę know-how.

Jak możemy pomóc?

Eksperci KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych. Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje dotyczące warunków pozyskania wsparcia, jak również:

 • ocenimy Państwa działalność, pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych,
 • doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
 • pomożemy w wyborze jednostki naukowej, umowy konsorcjum i podwykonawstwa,
 • przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
 • będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
 • będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

© 2021 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)