close
Share with your friends

Kiejstut Żagun

dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu innowacji, ulg i dotacji

KPMG w Polsce

Kiejstut jest liderem zespołu innowacji, ulg i dotacji KPMG i członkiem międzynarodowej grupy ekspertów KPMG R&D&Innovation Tax Incentives Network oraz Global Location & Expansion Services (GLES). Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu ulgi i dotacji dla przedsiębiorców. W szczególności koncentruje się na pozyskiwaniu ulg i dotacji dla przedsiębiorców w zakresie B+R+I. Od lat wspiera przedsiębiorstwa w procesach związanych z przygotowaniem strategii finansowania, co przekłada się na wielomilionowe wsparcie dla podmiotów, z którymi współpracował. Kiejstut posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Funduszy Strukturalnych UE, środków krajowych, inicjatyw UE oraz innych źródeł wsparcia inwestycji, prac B+R, działalności innowacyjnej oraz ochrony środowiska. Jest prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych prawu podatkowemu oraz zagadnieniom z zakresu ulg i dotacji oraz uczestnikiem rozmów i konsultacji z instytucjami publicznymi.

Kiejstut Żagun

Edukacja i kwalifikacje

  • Magister Prawa, Uniwersytet Warszawski

Uprawnienia

  • Doradca podatkowy

Dodatkowe informacje

  • Członek międzynarodowej sieci KPMG R&D Incentives

  • Członek Global Location & Expansion Services (GLES)

Publikacje
Pokaż więcej
Powiązane kontakty
Pokaż więcej

Skontaktuj się ze mną

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)