close
Share with your friends

Przewodnik dla osób oddelegowanych

Przewodnik dla osób oddelegowanych

Doradztwo w zakresie usług dotyczących międzynarodowych aspektów oddelegowania pracowników do pracy za granicę.

Doradztwo w zakresie usług dotyczących oddelegowania pracowników za granicę.

Przewodnik dla osób oddelegowanych

Zarówno pracodawca, który wysyła lub dopiero zamierza wysłać pracowników za granicę, jak również sami delegowani pracownicy stają przed szeregiem kwestii, które należy wziąć pod uwagę aby oddelegowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami zarówno polskimi jak i międzynarodowymi. Prawidłowe oddelegowanie pracownika wymaga bowiem zastosowania zarówno przepisów prawa pracy, podatkowych jak i ubezpieczeniowych.

Zawarte na naszej stronie informacje powstały z myślą zarówno o samych pracodawcach, jak i a może przede wszystkim z myślą o osobach, które zostały lub które będą oddelegowane do pracy za granicą, jak również dla zagranicznych pracowników delegowanych do pracy w Polsce.

Głównym celem naszych publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, jak również zasygnalizowanie praktycznych informacji z różnych dziedzin, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę zarówno przez osobę oddelegowaną, jak i pracodawcę wysyłającego pracownika do pracy za granicę.

Udostępniamy Państwa również szereg narzędzi interaktywnych, przewodników, materiałów powiązanych, które pozwolą w sposób możliwe jak najbardziej czytelny zaznajomić się z wieloma zagadnieniami, które związane są z oddelegowaniem pracowników za granicę, jak również odpowiedzieć na wiele pytań związanych z organizacją takiego wyjazdu zarówno od strony samego pracodawcy jak i delegowanego pracownika.

20.11.2019

Nowe zasady delegowania od 30 lipca 2020 roku

Z dniem 29 lutego 2018 roku w życie weszła nowelizacja dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników. Po dwuletnim okresie prac nad zmianami, kolejna nowelizacja wejdzie w życie 30 lipca 2020 roku.

>Więcej

Kuba Lewandowski,

Anna Lewandowska

16.07.2019

Świadczenie w związku z oddelegowaniem pracownika

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 lipca 2019 r. dotyczący konsekwencji podatkowych zapewnienia pracownikom oddelegowanym szeregu nieodpłatnych świadczeń stanowi kolejne niekorzystne dla pracowników rozstrzygnięcie na kanwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2018 roku.

>Więcej

Piotr Hanuszewski
27.07.2018

Konwencja MLI weszła w życie

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw.

>Więcej

Grzegorz Grochowina
02.03.2018

Obowiązek rozliczenia dochodów zagranicznych i zmiany w mobilności pracowników oddelegowanych spoza Unii Europejskiej

W związku ze zbliżającym się wielkimi krokami okresem składania rocznych zeznań podatkowych, warto przypomnieć o kilku istotnych szczegółach związanych z rozliczeniem rocznym, a także zwrócić uwagę na niedawno wprowadzone zmiany w przepisach prawa dotyczące mobilności pracowników.

>Więcej

Mateusz Zawadka
20.11.2017

Zmiany w zatrudnianiu pracowników sezonowych spoza Unii Europejskiej

W ramach nowelizacji nastąpi wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

>Więcej

Mateusz Zawadka
24.10.2017

Ustawa o ratyfikacji Konwencji wielostronnej przegłosowana przez Senat

Senat jednogłośnie przegłosował ustawę o ratyfikacji wielostronnej konwencji podatkowej (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI), której podstawowym założeniem jest dalsze uszczelnianie systemów podatkowych i umożliwienie skuteczniejszej walki z nadużyciami podatkowymi.

>Więcej

Paulina Zajączkowska

Bądź z nami w kontakcie