Agnieszka Prosowska

Agnieszka Prosowska: autor, konsultant, dział doradztwa podatkowego

Agnieszka dołączyła do KPMG w 2019 r. jako praktykantka i obecnie zajmuje stanowisko Tax Consultant 1. Agnieszka ukończyła w 2018 r. studia magisterskie na kierunku prawo. Aktualne zainteresowania zawodowe Agnieszki obejmują ogólne doradztwo podatkowe oraz prawne i procesowe.

loading loading
Wyświetl przeglądarkę autorów