Stemple literowe
 • Tomasz Adam

  Tomasz Adam: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Tomasz jest związany z KPMG w Polsce od 2016 roku.

  loading loading
 • Jacek Bajger

  Jacek Bajger: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Cen Transferowych

  Specjalizuje się w zakresie doradztwa podatkowego, w tym w szczególności w zakresie cen transferowych i w tym zakresie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Od 2001 r. kieruje Zespołem ds. Cen Transferowych oraz koordynuje usługi KPMG dotyczące doradztwa w zakresie cen transferowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiada również za kompleksowe doradztwo podatkowo-prawne w zakresie problematyki transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym m.in. przygotowanie analiz ekonomicznych i porównawczych oraz dokumentacji podatkowej. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych. Koordynuje również bieżące doradztwo podatkowe w pełnym zakresie dla wielu polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych z różnych sektorów. Często występuje jako prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i szkoleniach w zakresie cen transferowych. Jest autorem szeregu publikacji w zakresie cen transferowych w ogólnopolskich dziennikach oraz specjalistycznych polskich i zagranicznych periodykach (m.in. Przegląd Podatkowy, International Tax Review, Euromoney Corporate Tax Handbook itd.). Jego doświadczenie sektorowe obejmuje m.in. branże: bankową i usług finansowych, motoryzacyjną, nieruchomości, farmaceutyczną, przetwórstwo spożywcze, przemysł elektroniczny. Pracuje w KPMG od 2001 roku.

  loading loading
 • Patryk Bernardelli

  Patryk Bernardelli: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Patryk dołączył do KPMG w 2013 r. Patryk posiada 7 lat doświadczenia na rynku. Wcześniej odbył m.in. staż w biurze europosła w Brukseli, a także był koordynatorem ds. szkoleń w firmach doradczych. Obecnie jest starszym konsultantem w zesole tax CTA w warszawskim biurze KPMG. Specjalizuje się w podaktu dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieneim transakcji międzynarodowych, przeglądach podatkowych oraz badaniach due dilligence. Patryk pracował przy wielu projektach dla renomowanych klientów międzynarodowych. Obecnie rozwija kluczową wiedze w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej w tym m.in. opodatkowania e-sportowców oraz streamerów.

  loading loading
 • Anna Biełecka

  Anna Białecka: autor, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Zajmuje się prawem handlowym, bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Doradza również klientom Kancelarii w zakresie prawa pracy.

  loading loading
 • Mateusz Bolesta

  Mateusz Bolesta: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Mateusz dołączył do KPMG w 2018 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Dotychczas Mateusz uczestniczył w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorstw, a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Fabian Bujak

  Fabian Bujak: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Fabian jest związany z KPMG w Polsce od 2018 roku.

  loading loading
 • Kamil Burakowski

  Kamil Burakowski: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół Fuzji i Przejęć

  Kamil dołączył do zespołu KPMG w 2016 roku. Jest członkiem podatkowego zespołu fuzji i przejęć. Od kiedy dołączył do KPMG jest zaangażowany w przeglądy podatkowe, projekty typu due diligence oraz bieżące doradztwo podatkowe w różnych sektorach gospodarki. Podczas swojej pracy Kamil był zaangażowany również w prace dotyczące krajowego i międzynarodowego doradztwa podatkowego, implementację struktury reorganizacyjnych oraz efektywnych struktur podatkowych w zakresie nabycia oraz sprzedaży udziałów, aktywów i przedsiębiorstw.

  loading loading
 • Magdalena Bęza

  Magdalena Bęza: autor, Radca prawny, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Magdalena Bęza jest związana z kancelarią D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszoną z KPMG w Polsce od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.

  loading loading
 • Piotr Caban

  Piotr Caban: autor, Supervisor, Doradztwo Podatkowe

  Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączył do krakowskiego biura KPMG w 2013 roku. W ramach swojego dotychczasowego doświadczenia Piotr pracował w dziale podatkowym jednej z czołowych firm branży handlowej. Piotr specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym, postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych a także w restrukturyzacjach i planowaniu podatkowym.

  loading loading
 • Piotr Cebulski

  Piotr Cebulski: autor, Executive Consultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Piotr dołączył do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło trzy i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, testy penetracyjne sieci komputerowych, oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Microsoft Windows i Active Directory). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

  loading loading
 • Piotr Chmielewski

  Piotr Chmielewski: autor, Konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Konsultant w zespole Cyberbezpieczeństwa KPMG, zajmuje się oceną bezpieczeństwa systemów przemysłowych oraz pentestami infrastruktury sieciowej, systemów IoT oraz systemów płatniczych. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Po godzinach fan i amator siatkówki.

  loading loading
 • Agata Chrzanowska-Prus KPMG w Polsce

  Agata Chrzanowska-Prus: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. VAT

  Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie podatku VAT, które rozwijała w ramach swojej pracy w organach podatkowych, w tym w Ministerstwie Finansów oraz w doradztwie podatkowym w zespole VAT KPMG. Brała udział w przeglądach podatkowych w zakresie podatku VAT, jak i projektach typu due diligence, oraz wielokrotnie reprezentowała podatników przed organami podatkowymi w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Radosław Ciechański

  Radosław Ciechański: ekspert, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Radek jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Pracuje w Zespole Ulg i Dotacji KPMG od 2009 roku.

  loading loading
 • Marcin Czerwiński

  Marcin Czerwiński: autor, Supervisor, Doradztwo Podatkowe

  Marcin dołączył do KPMG w 2014 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktor nauk prawnych na podstawie rozprawy "Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych". W KPMG specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych. Uczestniczy także w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców oraz w obszarze kontroli, postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także publikacji prasowych.

  loading loading
 • Weronika Cękała

  Weronika Cękała: autor, Konsultant, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Weronika jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad roku związana jest z biurem KPMG w Warszawie. Weronika zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  loading loading
 • Łukasz Daniek

  Łukasz Daniek: autor, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. VAT

  Łukasz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Doradzał zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Świadczy przede wszystkim usługi bieżącego doradztwa podatkowego, jak również VAT compliance. Reprezentuje także Klientów w trakcie postępowań kontrolnych.

  loading loading
 • Elżbieta Doniek - Business Intelligence Analyst

  Elżbieta Doniek: Author, Business Intelligence Analyst

  Elżbieta has joined Data Intelligence Solutions team in early 2020. During her work in KPMG, Elżbieta took part in projects concerning development of business intelligence reports in supply chain management. Prior KPMG, Elżbieta had been working as Business Intelligence Analyst in telecommunication sector.

  loading loading
 • Cezary Fiołna

  Cezary Fiołna: autor, Aplikant adwokacki, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Cezary Fiołna rozpoczął współpracę z Kancelarią w marcu 2019 r. Cezary uczestniczy w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz polskich i zagranicznych klientów w transakcjach fuzji i przejęć. Ponadto, doradza klientom Kancelarii przy realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym oraz w bieżących kwestiach korporacyjnych. Doświadczenie przy obsłudze spółek handlowych zdobywał w renomowanych polskich kancelariach. Cezary odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

  loading loading
 • Iwona Galbierz-Sztrauch

  Iwona Galbierz-Sztrauch: autor, Partner, Usługi Doradcze dla Sektora Finansowego

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradczych dla klientów z sektora finansowego.

  loading loading
 • Grzeogrz Grochowina

  Grzegorz Grochowina: autor, Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. PIT

  Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 2000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, oraz częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

  loading loading
 • Rafał Górski

  Rafał Górski: autor, Lead, Automation & Rapid Solutions

  Rafał specjalizuje się w inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych i dostarczaniem sprawnych rozwiązań informatycznych. Niemal 10 lat doradza klientom w obszarze transformacji cyfrowej. Wraz z zespołem dostarcza rozwiązania end-to-end (od analizy biznesowej przez dewelopment po wdrożenie produkcyjne) służące poprawie efektywności procesów oraz ich digitalizacji, z wykorzystaniem takich technologii jak Robotics Process Automation, budowania aplikacji Rapid Application Development oraz uczenia maszynowego czy sztucznej inteligencji.

  loading loading
 • Michał Kalandyk

  Michał Kalandyk: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Dołączył do KPMG w 2019 r. po ukończonych studiach magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania zawodowe obejmują ogólne doradztwo podatkowe, jak również prawno-procesowe.

  loading loading
 • Tomasz Kamiński

  Tomasz Kamiński: ekspert, Radca prawny, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Tomasz specjalizuje się w prawnej obsłudze fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Był zaangażowany w przygotowywanie raportów i analiz poprzedzających transakcje (due diligence), doradzał klientom w negocjacjach i przeprowadzaniu wielu transakcji M&A, a także brał udział w licznych projektach z sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii.

  loading loading
 • Aleksandra Karasińska

  Aleksandra Karasińska: ekspert, Menedżer, Deal Advisory, M&A

  Aleksandra specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw oraz inwestycjach VC/PE. Była zaangażowana w projekty doradztwa transakcyjnego dotyczące m.in.: sprzedaży i nabycia prywatnych i publicznych spółek, pozyskania inwestora, identyfikacji potencjalnych celów akwizycyjnych, modelowania finansowego oraz wycen przedsiębiorstw. Aleksandra pracowała dla polskich oraz zagranicznych klientów.

  loading loading
 • Monika Kawecka

  Monika Kawecka: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Monika dołączyła do Departamentu Podatków w Katowicach w 2017 roku. Zajmuje się kompeksowym świadczeniem usług księgowych zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości zarówno dla polskich, jak i zagranicznych jednostek. Jej doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych obejmuje udział w projektach obsługi spółek usługowych, handlowych oraz produkcyjnych.

  loading loading
 • Oksana Kijaszko

  Oksana Kijaszko: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Oksana jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączyła ona do krakowskiego biura KPMG w 2017 roku, a wcześniej zdobywała doświadczenie w jednej z renomowanych firm doradztwa podatkowego. W 2016 roku Oksana została finalistką prestiżowego, ogólnokrajowego konkursu wiedzy o prawie podatkowym w Polsce. Oksana była prelegentką na licznych konferencjach studencko-doktoranckich z zakresu prawa podatkowego, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

  loading loading
 • Mateusz Kobyliński

  Mateusz Kobyliński: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Mateusz dołączył do KPMG w 1997 roku.

  loading loading
 • Michał Komar

  Michał Komar: autor, Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Komar dołączył do zespołu kancelarii w 2017 r. Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety (środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz obejmowania ich refundacją ze środków publicznych.

  loading loading
 • Natalia Kotłowska-Wochna

  Natalia Kotłowska-Wochna: autor, Radca prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Natalia Kotłowska-Wochna z Kancelarią związana jest od 2012 r. Zajmuje się prawem handlowym i umów, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej, uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych oraz posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek.

  loading loading
 • Wojciech Kotłowski

  Wojciech Kotłowski: autor, Dyrektor, Doradztwo Podatkowe

  Wojciech jest dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego.

  loading loading
 • Radosław Kowaleczko

  Radosław Kowaleczko: autor, Młodszy menedżer, Doradztwo Podatkowe

  Radosław jest związany z KPMG od 2013 roku.

  loading loading
 • Iwona Krzemińska

  Iwona Krzemińska: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Iwona dołączyła do KPMG w 2016 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w innej firmie z wielkiej czwórki. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców, a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Rafał Krzyżak

  Rafał Krzyżak: ekspert, Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Rafał świadczy usługi prawne dla podmiotów krajowych i zagranicznych z różnych branż. Zajmuje się prawem handlowym oraz prawem umów, obsługą fuzji i przejść jak również postępowaniami sądowymi dotyczącymi prawa gospodarczego. Bierze udział w multidyscyplinarnych projektach związanych z tworzeniem, restrukturyzacją oraz bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych.

  loading loading
 • Renata Kulpa

  Renata Kulpa: autor, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie bankowym i ubezpieczeń. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Doradza zarówno klientom rozpoczynającym działalność w Polsce, jak i tym o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, w szczególności w wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej.

  loading loading
 • Michał Kurek

  Michał Kurek: autor, Partner, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Business Advisory

  Michał dołączył do KPMG w 2017 roku jako Partner odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada przeszło piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilkaset projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz aplikacyjne. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  loading loading
 • Wojciech Majkowski

  Wojciech Majkowski: autor, Dyrektor, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Wojciech posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatkach międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  loading loading
 • Aleksander Makieła

  Aleksander Makieła: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Aleksander dołączył do KPMG w 2019 r. Przed rozpoczęciem pracy w "wielkiej czwórce" zdobywał doświadczenie pracując w działach prawnych innych firm uslugowych. W KPMG uczestniczy m. in. w przeglądach podatkowych oraz projektach dotyczących bieżącego doradztwa podatkowego i prawnego.

  loading loading
 • Leszek Marciniak

  Leszek Marciniak: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Karierę w doradztwie podatkowym rozpoczął w 2012 r., zdobywając doświadczenie w firmach doradczych i kancelarii prawnej. Uczestniczył w bieżącej obsłudze największych podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności z branży przemysłowej, energetycznej, zbrojeniowej, odzieżowej i farmaceutycznej. Brał udział w wielu projektach i przeglądach podatkowych.

  loading loading
 • Marcin Mańkowski

  Marcin Mańkowski: autor, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  Marcin dołączył do zespołu Ulg i Dotacji w 2008 roku.

  loading loading
 • Anna Mentelska

  Anna Mentelska: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Anna jest absolwentką Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2016 roku dołączyła do krakowskiego biura KPMG. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w zespole cen transferowych centrum biznesowego dużej grupy kapitałowej oraz w jednej ze spółek doradztwa podatkowego w Krakowie. W KPMG Anna zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z cenami transferowymi.

  loading loading
 • Mirosław Michna

  Mirosław Michna: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Lider doradców dla branży motoryzacyjnej, Szef biura Doradztwa Podatkowego w Krakowie

  Mirosław dołączył do KPMG w 1997 roku, gdzie obecnie jako Partner kieruje zespołem doradców dla sektora motoryzacyjnego oraz biurem KPMG w Krakowie. Od 2019 r. jest także pełni także funkcję Tax Risk Management Partnera w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. W swojej karierze kierował wieloma projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji (w tym projektami typu due diligence). Wielokrotnie doradzał w procesach prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe).

  loading loading
 • Michał Mrozik

  Michał Mrozik: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Michał pracuje w Zespole Podatków Międzynarodowych KPMG od 2011 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym i prawnym ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje również planowanie i implementację kompleksowych procesów restrukturyzacji przedsiębiorców z różnych branż przemysłu i usług zdobyte w Polsce i Wielkiej Brytanii. Michał reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Michał jest członkiem zespołu doradców specjalizującego się w doradztwie z zakresu raportowania schematów podatkowych (MDR).

  loading loading
 • Mateusz Nurzyński

  Mateusz Nurzyński: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Mateusz dołączył do KPMG w 2017 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Dotychczas Mateusz uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców.

  loading loading
 • Klaudia Ostanek

  Klaudia Ostanek: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego

  Klaudia jest absolwentką dwóch kierunków na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiowała w Niemczech na Universität Passau. Ukończyła również studia podyplomowe na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na kierunku Doradca podatkowy. W 2019 roku dołączyła do Departamentu Podatków w Katowicach. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelariach prawno-podatkowych. W KPMG zajmuje się w głównej mierze cenami transferowymi oraz postępowaniami podatkowymi dot. podatku od nieruchomości.

  loading loading
 • Elżbieta Pawlak

  Elżbieta Pawlak: autor, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Elżbieta Pawlak współpracuje z Kancelarią od 1996 roku. Obecnie specjalizuje się w prawie handlowym oraz w prawie cywilnym i administracyjnym.

  loading loading
 • Biuro prasowe

  Biuro prasowe: kontakt dla mediów, kontakt

  Biuro Prasowe KPMG odpowiada za kontakty z mediami. Koordynujemy współpracę naszych ekspertów z dziennikarzami, organizujemy wywiady, nagrania i konferencje prasowe. Zajmujemy się promocją wiedzy merytorycznej pracowników KPMG. Znając specyfikę pracy w mediach, staramy się odpowiadać na potrzeby dziennikarzy.

  loading loading
 • Agnieszka Prosowska

  Agnieszka Prosowska: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Agnieszka dołączyła do KPMG w 2019 r. jako praktykantka i obecnie zajmuje stanowisko Tax Consultant 1. Agnieszka ukończyła w 2018 r. studia magisterskie na kierunku prawo. Aktualne zainteresowania zawodowe Agnieszki obejmują ogólne doradztwo podatkowe oraz prawne i procesowe.

  loading loading
 • Katarzyna Przybylska

  Katarzyna Przybylska: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Katarzyna dołączyła do KPMG w 2017 roku, wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w innych firmach, gdzie pracowała w księgowości oraz rachunkowości finansowej.

  loading loading
 • Paweł Przydatek

  Paweł Przydatek: autor, Starszy menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. VAT

  Paweł posiada 10 letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z opodatkowaniem VAT, doradzając podmiotom polskim oraz zagranicznym. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń VAT, prowadzeniu przeglądów podatkowych oraz projektach due dilligence. Wielokrotnie reprezentował podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami.

  loading loading
 • Piotr Prątnicki

  Piotr Prątnicki: autor, Starszy konsultant, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Piotr dołączył jako Senior Consultant do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło pięć i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, mobilnych i typu gruby klient, testy penetracyjne sieci komputerowych, red teaming wraz z testami socjotechnicznymi, przeglądy kodu źródłowego (C#, Java) oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Unix i GNU Linux). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

  loading loading
 • Anna Pypkowska

  Anna Pypkowska: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Anna dołączyła do KPMG w 2017 r. Wcześniej doświadczenie zdobywała w zespole ds. cen transferowych. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Obecnie uczestniczy m.in. w projektach z zakresu podatków międzynarodowych, restrukturyzacji, cen transferowych oraz raportowania schematów podatkowych (MDR).

  loading loading
 • Marcin Rudnicki

  Marcin Rudnicki: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Szef Zespołu ds. Podatków Międzynarodowych

  Marcin posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, z czego osiem miesięcy pracował w KPMG w Londynie w Zespole Podatków i Finansów Międzynarodowych. Obecnie kieruje Zespołem Podatków Międzynarodowych w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, w tym prawa Unii Europejskiej. Doradzał przy realizacji inwestycji zagranicznych w Polsce oraz przy polskich inwestycjach za granicą, także w zakresie późniejszych procesów restrukturyzacyjnych. Ma doświadczenie w stosowaniu zasad dotyczących cen transferowych.

  loading loading
 • Łukasz Samojłowicz

  Łukasz Samojłowicz: autor, Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe

  Łukasz dołączył do KPMG w 2015 r. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorców, w szczególności związanych z wydzielaniem gałęzi biznesu, konsolidacji grup kapitałowych czy zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. Aktywnie uczestniczy w planowaniu oraz realizacji projektów sukcesyjnych polskich firm rodzinnych.

  loading loading
 • Maciej Sawczuk

  Maciej Sawczuk: autor, Konsultant, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Maciej dołączył do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Finansów, realizując projekty głównie z zakresu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym głównie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku u źródła oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  loading loading
 • Michał Sawicki

  Michał Sawicki: autor, Radca prawny, Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Sawicki z Kancelarią związany jest od 2019 r. Specjalizuje sie w prawie spółek, fuzji i przejęć (M&A) oraz zamówień publicznych. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

  loading loading
 • Sebastian Kałuża

  Kałuża Sebastian: autor, Tax Supervisor

  Sebastian dołączył do KPMG w 2017 roku. Jest doradcą podatkowym oraz aplikantem adwokackim. W swojej bieżącej pracy współpracuje z zagranicznymi biurami KPMG świadcząc usługi podatkowo-ubezpieczeniowe, bierze udział w licznych projektach doradczych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych oraz jest autorem wielu komentarzy publikowanych w prasie podatkowej.

  loading loading
 • Michał Sieroń

  Michał Sieroń: autor, Radca prawny, Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

  loading loading
 • Anna Sińczuk

  Anna Sińczuk: autor, Partner, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Zajmuje się obsługą klientów podatkowych od 1998 r. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które zdobyła uczestnicząc w wielu przeglądach podatkowych. Obecnie jako Partner w Zespole ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych w KPMG w Polsce. Bierze udział w licznych przeglądach typu due diligence oraz zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla wielu polskich i międzynarodowych firm. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym sektora nieruchomości i energii odnawialnej. Zapewnia wsparcie dla klientów w zakresie cen transferowych i międzynarodowej struktury finansowania przedsiębiorstw. Zajmuje się doradztwem dotyczącym transakcji wychodzących, w tym zbycia aktywów, migracji własności intelektualnej oraz podatkowych efektów zarządzania łańcuchem dostaw. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu szkoleń oraz seminariów podatkowych organizowanych przez KPMG.

  loading loading
 • Łukasz Staniak

  Łukasz Staniak: autor, Starszy menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

  loading loading
 • Marcin Strzałek

  Marcin Strzałek: autor, Menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

  Marcin posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zanim dołączył do KPMG pracował w zespole, w ramach którego prowadził liczne oceny bezpieczeństwa obejmujące bezpieczeństwo kodu źródłowego, weryfikację jakości kodu, analizę złośliwego oprogramowania wraz z inżynierią odwrotną, aplikacje (webowe, mobilne, „gruby klient”) oraz testy penetracyjne. Współpracował z czołowymi firmami należącymi przede wszystkim do sektora finansowego i energetycznego zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

  loading loading
 • Grzegorz Strzymiński

  Grzegorz Strzymiński: Author, Data Analyst

  Grzegorz joined KPMG in early 2020. He took part in projects concerning the development of Business Intelligence reports. Grzegorz was responsible for data extraction, transformation, modelling and visualization in Microsoft Power BI. He also worked on mobile BI apps.

  loading loading
 • Natalia Stępień

  Natalia Stępień: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Natalia dołączyła do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelariach doradztwa podatkowego. Zajmuje się doradztwem w zakresie podatku dochodowego oraz podatków międzynarodowych. W ostatnim czasie uczestniczyła w wielu projektach doradczych z zakresu podatków międzynarodowych oraz raportowania schematów podatkowych (MDR).

  loading loading
 • Marcin Szałwiński

  Marcin Szałwiński: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Marcin dołączył do KPMG w 2018 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Dotychczas Marcin uczestniczył w projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji, raportowania MDR a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych.

  loading loading
 • Dorota Szczęsna

  Dorota Szczęsna: Author, Business Intelligence Analyst

  Dorota joined the Data Intelligence Solutions team in 2018. During her work in KPMG, Dorota took part in projects concerning development of business intelligence reports in the supply chain management and finance areas. She is also responsible for data analysis and source data extraction, transformation and validation.

  loading loading
 • Dominika Tracz

  Dominika Tracz: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę w krakowskim biurze KPMG zaczęła w roku 2018. Wcześniej zajmowała stanowisko konsultanta podatkowego w jednej z renomowanych spółek doradztwa podatkowego, a także pracowała jako asystent w kancelarii prawnej. Dominika jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W ramach swojej pracy w KPMG Dominika zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem od towarów i usług.

  loading loading
 • Anna Tyniec

  Anna Tyniec: autor, Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe

  Anna dołączyła do KPMG w 2017 r. (biuro krakowskie), wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w innej spółce doradztwa podatkowego w Krakowie. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Anna specjalizuje się w obsłudze kontroli podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, podatku VAT, podatek dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym.

  loading loading
 • Marcin Wawrzynowicz

  Marcin Wawrzynowicz: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe

  Marcin dołączył do KPMG w 2016 roku.

  loading loading
 • Magdalena Wikarjak

  Magdalena Wikarjak: autor, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Magdalena zajmuje się ochroną danych osobowych oraz prawem umów. W obszarze jej zainteresowań leży również prawo konsumenckie, w którym zdobywała doświadczenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się także obsługą spółek handlowych.

  loading loading
 • Katarzyna Witczyńska

  Katarzyna Witczyńska: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

  Katarzyna dołączyła do KPMG w 2019 r. Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Dotychczas Katarzyna uczestniczyła m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji oraz przeglądach podatkowych typu due diligence.

  loading loading
 • Dominik Wysocki

  Dominik Wysocki: autor, Konsultant, Dział Doradztwa Podatkowego, Biuro w Poznaniu

  Dominik jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 3 lat związany jest z biurem KPMG w Poznaniu. Dominik zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem VAT, zwłaszcza z zakresu rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu towarów, a także należytej staranności w VAT.

  loading loading
 • Natalia Wytrykowska

  Natalia Wytrykowska: autor, Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Natalia posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizując się w usługach dla pracodawców i międzynarodowej kadry kierowniczej w takich dziedzinach jak podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz innych zagadnieniach, m.in. opodatkowania i oskładkowania przychodów oraz świadczeń pracowników oddelegowanych, pracowniczych planów motywacyjnych, struktur wynagradzania członków zarządu, dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych a także obsłudze płacowo-kadrowej.

  loading loading
 • Joanna Wójcik

  Joanna Wójcik: autor, Supervisor, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych

  Joanna dołączyła do Zespołu ds. Podatków Międzynarodowych KPMG w 2017 r. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatków dochodowych i podatków międzynarodowych. Zajmuje się obsługą postępowań podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Bierze również udział w bieżącym doradztwie podatkowym oraz uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji.

  loading loading
 • Mateusz Zawadka

  Mateusz Zawadka: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół Global Mobility Services

  Mateusz rozpoczął pracę w KPMG w 2016 roku.

  loading loading