Stemple literowe

Autorzy artykułów | Blogerzy KPMG w Polsce

Autorzy

 • Patryk Abramowicz

  Patryk Abramowicz: autor, menedżer, dział doradztwa podatkowego

  Patryk ma 11-letnie doświadczenie w zakresie podatków. Brał udział w projektach dotyczących branży budowlanej, TSL, paliwowej i spożywczej.

 • Tomasz Adam

  Tomasz Adam: autor, starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego

  Tomasz jest związany z KPMG w Polsce od 2016 roku.

 • Patryk Bernardelli

  Patryk Bernardelli: autor, starszy konsultant, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Patryk dołączył do KPMG w 2013 r. Patryk posiada 7 lat doświadczenia na rynku. Wcześniej odbył m.in. staż w biurze europosła w Brukseli, a także był koordynatorem ds. szkoleń w firmach doradczych. Obecnie jest starszym konsultantem w zesole tax CTA w warszawskim biurze KPMG. Specjalizuje się w podaktu dochodowym od osób prawnych ze szczególnym uwzględnieneim transakcji międzynarodowych, przeglądach podatkowych oraz badaniach due dilligence. Patryk pracował przy wielu projektach dla renomowanych klientów międzynarodowych. Obecnie rozwija kluczową wiedze w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej w tym m.in. opodatkowania e-sportowców oraz streamerów.

 • Anna Biełecka

  Anna Białecka: autor, aplikant radcowski, prawnik, Kancelaria prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Anna Białecka współpracuje z Kancelarią od 2013 roku. Zajmuje się prawem handlowym, bieżącym doradztwem dla polskich i międzynarodowych podmiotów. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Anna doradza również klientom Kancelarii w zakresie prawa pracy.

 • Fabian Bujak

  Fabian Bujak: autor, konsultant w dziale doradztwa podatkowego

  Fabian jest związany z KPMG w Polsce od 2018 roku.

 • Magdalena Bęza

  Magdalena Bęza: autor, radca prawny, of Counsel, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Magdalena Bęza jest związana z kancelarią D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszoną z KPMG w Polsce od 2004 r. Obsługuje podmioty publiczne i prywatne, w tym krajowe i zagraniczne. Świadczy przede wszystkim usługi prawne z zakresu prawa własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz ochrony danych osobowych. Dysponuje również znacznym doświadczeniem w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, w tym związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych. Negocjowała też dużą liczbę umów najmu lokali w centrach handlowych.

 • Piotr Caban

  Piotr Caban: autor, supervisor, dział doradztwa podatkowego

  Piotr jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączył do krakowskiego biura KPMG w 2013 roku. W ramach swojego dotychczasowego doświadczenia Piotr pracował w dziale podatkowym jednej z czołowych firm branży handlowej. Piotr specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym, postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych a także w restrukturyzacjach i planowaniu podatkowym.

 • Piotr Cebulski

  Piotr Cebulski: autor, starszy konsultant, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

  Piotr dołączył do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło trzy i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, testy penetracyjne sieci komputerowych, oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Microsoft Windows i Active Directory). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

 • Radosław Ciechański

  Radosław Ciechański: autor, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ulg i dotacji

  Radek jest ekspertem w zakresie pomocy publicznej. Pracuje w Zespole Ulg i Dotacji KPMG od 2009 roku.

 • Marcin Czerwiński

  Marcin Czerwiński: autor, supervisor, dział doradztwa podatkowego

  Marcin dołączył do KPMG w 2014 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktor nauk prawnych na podstawie rozprawy "Grupa wykonawców w prawie zamówień publicznych". W KPMG specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych i cenach transferowych. Uczestniczy także w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców oraz w obszarze kontroli, postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych i glos z zakresu prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych, a także publikacji prasowych.

 • Łukasz Daniek

  Łukasz Daniek: autor, starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół VAT

  Łukasz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Doradzał zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Świadczy przede wszystkim usługi bieżącego doradztwa podatkowego, jak również VAT compliance. Reprezentuje także Klientów w trakcie postępowań kontrolnych.

 • Rafał Fudali

  Rafał Fudali: autor, starszy konsultant, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Rafał dołączył do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w innych firmach doradczych, w tym z tzw. wielkiej czwórki, realizując projekty głównie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego.

 • Grzeogrz Grochowina

  Grzegorz Grochowina: autor, starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

  Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 2000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, oraz częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

 • Marcin Kieszkowski

  Marcin Kieszkowski: autor, starszy konsultant, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

  Marcin rozpoczął pracę w KPMG 2015 roku w dziale Usług doradczych jako członek Zespołu zarządzania ryzykiem informatycznym. W 2017 roku dołączył do nowego zespołu cyberbezpieczeństwa. Marcin posiada doświadczenie w przeglądach bezpieczeństwa, testach penetracyjnych, projektowaniu i przeglądach bezpieczeństwa oraz utwardzaniu infrastruktury sieciowej. Podczas swojej pracy, Marcin zdobył wiedzę ekspercką w posługiwaniu się zaawansowanymi narzędziami w obszarze testów penetracyjnych oraz zdobył szeroką wiedzę z zakresu takich systemów operacyjnych jak Linux i Windows.

 • Oksana Kijaszko

  Oksana Kijaszko: autor, konsultant, dział doradztwa podatkowego

  Oksana jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dołączyła ona do krakowskiego biura KPMG w 2017 roku, a wcześniej zdobywała doświadczenie w jednej z renomowanych firm doradztwa podatkowego. W 2016 roku Oksana została finalistką prestiżowego, ogólnokrajowego konkursu wiedzy o prawie podatkowym w Polsce. Oksana była prelegentką na licznych konferencjach studencko-doktoranckich z zakresu prawa podatkowego, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

 • Mateusz Kobyliński

  Mateusz Kobyliński: partner, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

  Mateusz dołączył do KPMG w 1997 roku.

 • Michał Komar

  Michał Komar: autor, radca prawny, Senior Associate, Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Komar dołączył do zespołu kancelarii w 2017 r. Michał specjalizuje się w przepisach prawnych z obszaru Life Science. Świadczy pomoc prawną w sprawach dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, suplementów diety (środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego) i kosmetyków, ich wytwarzania, dystrybucji, reklamy oraz obejmowania ich refundacją ze środków publicznych.

 • Natalia Kotłowska

  Natalia Kotłowska: autor, radca prawny, Senior Associate, Kancelaria D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Natalia Kotłowska z Kancelarią związana jest od 2012 r. Zajmuje się prawem handlowym i umów, ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej, uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych oraz posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek.

 • Wojciech Kotłowski

  Wojciech Kotłowski: dyrektor, dział doradztwa podatkowego

  Wojciech jest dyrektorem w dziale doradztwa podatkowego.

 • Radosław Kowaleczko

  Radosław Kowaleczko: autor, młodszy menedżer, dział doradztwa podatkowego

  Radosław jest związany z KPMG od 2013 roku.

 • Iwona Krzemińska

  Iwona Krzemińska: autor, młodszy menedżer, Corporate Tax Advisory

  Iwona dołączyła do KPMG w 2016 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w innej firmie z wielkiej czwórki. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawno-podatkowej procesów reorganizacji przedsiębiorców, a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych. W 2018 r. zdobywała doświadczenie w biurze KPMG w Mediolanie. W KPMG uczestniczy w pracach wewnętrznego zespołu ds. gospodarki cyfrowej.

 • Michał Kurek

  Michał Kurek: partner, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

  Michał dołączył do KPMG w 2017 roku jako Partner odpowiedzialny za rozwój usług w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada przeszło piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem konsultantów i inżynierów bezpieczeństwa, z którym przeprowadził kilkaset projektów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jego specjalizacją jest bezpieczeństwo sieciowe oraz aplikacyjne. Swoim doświadczeniem chętnie dzieli się jako prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu oraz jako wykładowca na kilku kierunkach studiów podyplomowych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Wojciech Majkowski

  Wojciech Majkowski: dyrektor, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Wojciech posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatkach międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

 • Aleksander Makieła

  Aleksander Makieła: autor, konsultant, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Aleksander dołączył do KPMG w 2019 r. Przed rozpoczęciem pracy w "wielkiej czwórce" zdobywał doświadczenie pracując w działach prawnych innych firm uslugowych. W KPMG uczestniczy m. in. w przeglądach podatkowych oraz projektach dotyczących bieżącego doradztwa podatkowego i prawnego.

 • Leszek Marciniak

  Leszek Marciniak: autor, menedżer, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

  Karierę w doradztwie podatkowym rozpoczął w 2012 r., zdobywając doświadczenie w firmach doradczych i kancelarii prawnej. Uczestniczył w bieżącej obsłudze największych podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności z branży przemysłowej, energetycznej, zbrojeniowej, odzieżowej i farmaceutycznej. Brał udział w wielu projektach i przeglądach podatkowych.

 • Marcin Mańkowski

  Marcin Mańkowski: autor, menedżer, doradztwo podatkowe, zespół ulg i dotacji

  Marcin dołączył do zespołu Ulg i Dotacji w 2008 roku.

 • Anna Mentelska

  Anna Mentelska: autor, konsultant, dział doradztwa podatkowego

  Anna jest absolwentką Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2016 roku dołączyła do krakowskiego biura KPMG. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w zespole cen transferowych centrum biznesowego dużej grupy kapitałowej oraz w jednej ze spółek doradztwa podatkowego w Krakowie. W KPMG Anna zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z cenami transferowymi.

 • Mirosław Michna

  Mirosław Michna: partner, doradztwo podatkowe, szef zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej

  Mirosław dołączył do KPMG w 1997 roku, gdzie obecnie jako Partner kieruje zespołem doradców dla sektora motoryzacyjnego oraz biurem KPMG w Krakowie. Od 2019 r. jest także pełni także funkcję Tax Risk Management Partnera w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od osób fizycznych. W swojej karierze kierował wieloma projektami z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego oraz fuzji (w tym projektami typu due diligence). Wielokrotnie doradzał w procesach prywatyzacji oraz reorganizacji grup spółek (przekształcenia, połączenia, podziały, podatkowe grupy kapitałowe).

 • Mateusz Nurzyński

  Mateusz Nurzyński: autor, starszy konsultant, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Mateusz dołączył do KPMG w 2017 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Dotychczas Mateusz uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców.

 • Damian Piłat

  Damian Piłat: autor, Supervisor, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. VAT

  Damian dołączył do KPMG w 2015 r., specjalizuje się w podatku VAT. Uczestniczy w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego oraz VAT compliance zarówno dla podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

 • Paweł Podsiedlik

  Paweł Podsiedlik: dyrektor, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. CIT

  Paweł posiada 12 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, z czego od 2006 r. w KPMG. Specjalizuje się w projektach z zakresu reorganizacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych a także doradztwem na rzecz tzw. high net wealth individuals. Doradzał przy realizacji licznych inwestycji w Polsce przez podmioty zagraniczne, zarówno w zakresie fuzji i przejęć jak i inwestycji typu green field. Projektował i wdrażał struktury polskich grup kapitałowych operujących zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Paweł specjalizuje się w doradztwie dla start-up’ów z branży IT w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz metod pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, w tym zagranicznych.

 • Biuro prasowe

  Biuro prasowe: kontakt dla mediów, kontakt

  Biuro Prasowe KPMG odpowiada za kontakty z mediami. Koordynujemy współpracę naszych ekspertów z dziennikarzami, organizujemy wywiady, nagrania i konferencje prasowe. Zajmujemy się promocją wiedzy merytorycznej pracowników KPMG. Znając specyfikę pracy w mediach, staramy się odpowiadać na potrzeby dziennikarzy.

 • Katarzyna Przybylska

  Katarzyna Przybylska: autor, starszy konsultant, dział doradztwa podatkowego

  Katarzyna dołączyła do KPMG w 2017 roku, wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała w innych firmach, gdzie pracowała w księgowości oraz rachunkowości finansowej.

 • Piotr Prątnicki

  Piotr Prątnicki: autor, starszy konsultant, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

  Piotr dołączył jako Senior Consultant do zespołu Cyber Security KPMG w 2017 roku. Posiada przeszło pięć i pół roku doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa komputerowego, podczas których zrealizował liczne projekty z zakresu bezpieczeństwa, włączając w to testy penetracyjne i przeglądy bezpieczeństwa aplikacji webowych, mobilnych i typu gruby klient, testy penetracyjne sieci komputerowych, red teaming wraz z testami socjotechnicznymi, przeglądy kodu źródłowego (C#, Java) oraz przeglądy konfiguracji z uwzględnieniem elementów hardeninigu (specjalizacja w systemach Unix i GNU Linux). Większość zrealizowanych projektów dotyczyło sektora bankowego.

 • Anna Pypkowska

  Anna Pypkowska: autor, starszy konsultant, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Anna dołączyła do KPMG w 2017 r. Wcześniej doświadczenie zdobywała w zespole ds. cen transferowych. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Obecnie uczestniczy m.in. w projektach z zakresu podatków międzynarodowych, restrukturyzacji, cen transferowych oraz raportowania schematów podatkowych (MDR).

 • Marcin Rudnicki

  Marcin Rudnicki: partner, Lider Zespołu Podatków Międzynarodowych

  Marcin posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, z czego osiem miesięcy pracował w KPMG w Londynie w Zespole Podatków i Finansów Międzynarodowych. Obecnie kieruje Zespołem Podatków Międzynarodowych w KPMG w Polsce. Specjalizuje się w projektach z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego, w tym prawa Unii Europejskiej. Doradzał przy realizacji inwestycji zagranicznych w Polsce oraz przy polskich inwestycjach za granicą, także w zakresie późniejszych procesów restrukturyzacyjnych. Ma doświadczenie w stosowaniu zasad dotyczących cen transferowych.

 • Michał Sawicki

  Michał Sawicki: autor, radca prawny, Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Sawicki z Kancelarią związany jest od 2019 r. Specjalizuje sie w prawie spółek, fuzji i przejęć (M&A) oraz zamówień publicznych. Uczestniczy w projektach due diligence podmiotów krajowych i zagranicznych. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu transakcji typu asset deal oraz share deal. Bierze udział w procesach tworzenia, przekształcania, połączeń, podziałów oraz likwidacji spółek. Zajmuje się także bieżącym doradztwem korporacyjnym dla spółek z różnych branż.

 • Michał Sieroń

  Michał Sieroń: autor, radca prawny, Associate, Kancelaria prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Michał Sieroń posiada doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, zdobyte w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz sektora publicznego. Bierze udział w projektach z zakresu praw własności intelektualnej, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych, przeprowadza badania typu due diligence, reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

 • Łukasz Staniak

  Łukasz Staniak: autor, starszy menedżer, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

  Łukasz posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie związane z systemami teleinformatycznymi. Przed dołączeniem do KPMG Łukasz koordynował i wspomagał merytorycznie prace zespołu ekspertów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, zadań z zakresu informatyki śledczej, testów aplikacji internetowych oraz przeglądów infrastruktury pod kątem bezpieczeństwa. Współpracował z czołowymi firmami należącymi do sektora finansowego, energetycznego jak również e-commerce zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

 • Marcin Strzałek

  Marcin Strzałek: autor, menedżer, cyberbezpieczeństwo, dział usług doradczych

  Marcin posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zanim dołączył do KPMG pracował w zespole, w ramach którego prowadził liczne oceny bezpieczeństwa obejmujące bezpieczeństwo kodu źródłowego, weryfikację jakości kodu, analizę złośliwego oprogramowania wraz z inżynierią odwrotną, aplikacje (webowe, mobilne, „gruby klient”) oraz testy penetracyjne. Współpracował z czołowymi firmami należącymi przede wszystkim do sektora finansowego i energetycznego zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

 • Marcin Szałwiński

  Marcin Szałwiński: autor, konsultant, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Marcin dołączył do KPMG w 2018 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. Dotychczas Marcin uczestniczył w projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji, raportowania MDR a także w obszarze kontroli i postępowań podatkowych.

 • Dominika Tracz

  Dominika Tracz: autor, konsultant, dział doradztwa podatkowego

  Dominika jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę w krakowskim biurze KPMG zaczęła w roku 2018. Wcześniej zajmowała stanowisko konsultanta podatkowego w jednej z renomowanych spółek doradztwa podatkowego, a także pracowała jako asystent w kancelarii prawnej. Dominika jest w trakcie odbywania aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W ramach swojej pracy w KPMG Dominika zajmuje się w głównej mierze kwestiami związanymi z podatkiem od towarów i usług.

 • Anna Tyniec

  Anna Tyniec: autor, Supervisor, dział doradztwa podatkowego

  Anna dołączyła do KPMG w 2017 r. (biuro krakowskie), wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii prawnej oraz w innej spółce doradztwa podatkowego w Krakowie. Jest doradcą podatkowym oraz adwokatem. Anna specjalizuje się w obsłudze kontroli podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, podatku VAT, podatek dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym.

 • Marcin Wawrzynowicz

  Marcin Wawrzynowicz: autor, starszy konsultant, dział doradztwa podatkowego

  Marcin dołączył do KPMG w 2016 roku.

 • Magdalena Wikarjak

  Magdalena Wikarjak: autor, prawnik, Kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Magdalena zajmuje się ochroną danych osobowych oraz prawem umów. W obszarze jej zainteresowań leży również prawo konsumenckie, w którym zdobywała doświadczenie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmuje się także obsługą spółek handlowych.

 • Natalia Wytrykowska

  Natalia Wytrykowska: autor, Supervisor, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

  Natalia posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym, specjalizując się w usługach dla pracodawców i międzynarodowej kadry kierowniczej w takich dziedzinach jak podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz innych zagadnieniach, m.in. opodatkowania i oskładkowania przychodów oraz świadczeń pracowników oddelegowanych, pracowniczych planów motywacyjnych, struktur wynagradzania członków zarządu, dochodów z zagranicznych spółek kontrolowanych a także obsłudze płacowo-kadrowej.

 • Katarzyna Zadroga

  Katarzyna Zadroga: autor, konsultant, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

  Kasia dołączyła do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w instytucjach finansowych z sektora bankowego oraz innej spółce doradztwa podatkowego. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym głównie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku u źródła oraz przeglądach podatkowych typu due diligence.

 • Tomasz Zalewski

  Tomasz Zalewski: autor, menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ulg i dotacji

  Tomasz jest managerem w zespole ulg i dotacji.

 • Mateusz Zawadka

  Mateusz Zawadka: autor, starszy konsultant, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

  Mateusz rozpoczął pracę w KPMG w 2016 roku.