close
Share with your friends

KPMG-studie: Investeringer i norsk vindkraft kan påvirkes negativt av særnorsk beskatning

Negativ påvirkning av særnorsk beskatning

Vindkraft er en viktig og voksende del av den globale energimiksen. Store, internasjonale aktører investerer nå i vindkraft. Norge er med sin beliggenhet og lange kystlinje et attraktivt sted for investeringer i offshore vind.

1000

Relatert innhold

Vindkraft

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på beskatningen av vannkraft. Utvalget offentliggjorde sin rapport 30. september 2019, og tok til orde for å vurdere grunnrentebeskatning også for vindkraft. Dette kan få utilsiktede negative konsekvenser for investeringer i vindkraft i Norge.

KPMGs undersøkelse viser at ingen av Norges konkurrentland innen vindkraftproduksjon har konkrete planer om å innføre grunnrenteskatt. Ingen av de andre landene i undersøkelsen har innført særskatter/særavgifter for produksjon av vindkraft.

Enkelte land, som Kina, har derimot innført lettelser i beskatningen for produksjon av vindkraft, noe som gir insentiver til økte investeringer innenfor bransjen. 

Rapporten "The Power of Nature" viser at en særnorsk beskatning kan resultere i:

  • Stopp eller reduksjon i investeringene i vindkraft i Norge
    • Erfaringen med grunnrenteskatt på vannkraft (59% marginalskatt) er at samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer ikke blir gjennomført fordi det på grunn av skattereglene ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.
    • Økt beskatning vil gjøre det mindre lønnsomt å investere i Norge og dermed gjøre det vanskelig å nå ambisjonene om vesentlig vekst i produksjonen i fornybar energi.
  • Konkurransevridende effekter, investeringer foretas i andre land fremfor i Norge
    • Tradisjonelt har man tenkt at vindkraft er stedbunden på samme måte som vannkraft.
    • Bildet er imidlertid mer nyansert enn dette. Mulige alternativer er å investere i vindkraft i andre land, som i et av våre naboland. Et annet og på sikt kanskje mer aktuelt alternativ er å investere i offshore vindkraft i havområdene utenfor Japan, Taiwan eller USA. 

 

Last ned og les hele studien:

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today