close
Share with your friends

Eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig

Eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig

Fra 2020 er det vedtatt å redusere maksimal eiendomsskattesats fra 7 til 5 promille.

1000

Kontaktperson

Trond Thorvaldsen

Rådgiver/Senior Manager, Law

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Finansdepartementet varsler i tillegg en ytterligere reduksjon i maksimal eiendomsskattesats til 4 promille fra og med 2021.

Reduksjonen av eiendomsskattesatsen fra og med 2021 vil inngå som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien som skal legges frem i kommuneproposisjonen for 2021.

Det er ikke foreslått endringer i verdsettelsesreglene som ligger til grunn for fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget for 2020.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud