close
Share with your friends

KPMG Lighthouse høster internasjonal anerkjennelse

KPMG Lighthouse høster internasjonal anerkjennelse

I løpet av kort tid har KPMGs satsing på konsulenttjenester og leveranser med datadrevet teknologi som verdiskaper, resultert i internasjonale utmerkelser og ledende plasseringer innenfor data og analyse, automasjon og kunstig intelligens.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Lighthouse during sunset

Siden KPMG lanserte sitt første "Centre of Excellence" innen data og analyse internasjonalt i 2017, senere utvidet med ekspertise innenfor intelligent automasjon (IA) og kunstig intelligens (AI) under paraplyen "KPMG Lighthouse", har satsingen høstet anerkjennelse både hos kunder og analyseselskaper. Høsten 2018 lanserte KPMG Norge sitt eget nasjonale Lighthouse, som jobber på tvers av rådgivning, revisjon, regnskap og forretningsjus for å utvikle innovative digitale løsninger basert på datadrevet teknologi.

Ledende på Smart Analytics

I juni 2018 ble KPMG anerkjent som en av de tre globalt ledende tjenesteleverandørene innen Smart Analytics av analyseselskapet HfS Research. KPMG anses som en aktør som driver utviklingen innenfor området, og en premissleverandør i diskusjonen om bruk av teknologi for intelligent automasjon og gevinstrealisering gjennom smart analyse.

Rapporten utforsker tjenester som favner livssyklusen fra data til innsikt, herunder rådgivning knyttet til analyse, datahåndtering, rapportering og visualisering, samt avansert analyse. Kartleggingen setter også søkelys på innovasjonsgraden hos tjenesteleverandørene når det kommer til bruk av automasjon, mobile løsninger og skytjenester for å skape større gevinster med data og analyse. KPMG ble løftet frem som spesielt sterk på skalerbarhet, automatisering, allianser og bransjeerfaring, med en sterk posisjon og høy kompetanse innenfor finans og regnskap.

I front på datadrevet teknologi

I oktober 2018 ble KPMG plassert i lederposisjon i The Forrester Wave: Enterprise Insights Service Providers Q3-rapport for sitt veikart mot 2020 for vekst, gjennomføring og innovasjon i den globale satsingen på datadrevet teknologi. Forrester peker på at KPMGs satsing i stor grad fokuserer på strategiske allianser og samarbeid, og i mindre grad på tunge teknologiinvesteringer. Dette anser Forrester som en av KPMGs største styrker, i tillegg til Lighthouse' globale ekspansjon til stadig flere land.

Forrester skriver også at KPMG gjennom sin evne til å betrakte den spesifikke forretningsutfordringen i et større og mer helhetlig perspektiv, skaper grobunn for en innsiktdrevet kultur som overføres til kundeprosjekter. Dedikasjonen til KPMG Lighthouse kombinert med kundereferanser viser at KPMG har en aktiv rolle i virksomheters omstilling og endringsledelse – både i diskusjoner som får virksomhetsledere og interessenter ombord, og gjennom å gi opplæring i nye verktøy og prosesser.

En av de største på RPA

I november utpekte HfS Research nok en gang KPMG blant de tre fremste tjenesteleverandørene globalt, denne gangen som markedsledende innen RPA (Robotics Process Automation) i HfS RPA services top 10 report. Lederplasseringen begrunnes i KPMGs klare visjon for hvordan RPA kan bidra til digital transformasjon, og veksten KPMG har hatt på området gjennom utvidelse av selskapets rådgivningsekspertise, prosesskunnskap og teknologikompetanse.

HfS Research fremhever også det raskt voksende antallet kunder som er kommet langt i å skalere og industrialisere RPA og intelligent automasjon, samt hvordan tjenestetilbudet er forsterket innenfor kunnskapsdisipliner som skatt og revisjon, utvikling av interne verktøy, akseleratorer og rammeverk for en hurtigere RPA-adopsjon. KPMGs voksende fotavtrykk og sterke nettverk med innovasjonssentre, lab-er og globale alliansepartner trekkes frem som en styrke.

På topp i AI-landskapet

I februar 2019 slapp HfS Research en rapport om tjenestemarkedet for Microsoft AI (Artificial Intelligence). Også her plasseres KPMG i toppsjiktet, som nummer to blant ledende Microsoft AI-tjenesteleverandører, og trekkes frem som en "kritisk" alliansepartner for Microsoft innen kunstig intelligens. KPMG har de siste årene fått et stadig tettere og mer fruktbart samarbeid med Microsoft, og den globale alliansen favner nå mer enn 40 land.

Rapporten trekker frem KPMGs sterke kompetanse og imponerende utvikling innenfor et raskt voksende tjenesteområde. KPMG har mer enn 100 sertifiserte data scientists i Microsoft Azure AI, og har trent opp mer enn 2000 konsulenter innenfor data, analyse og Microsofts AI-tjenester. Rapporten peker også på at KPMG selv bruker Microsoft AI for å transformere sine tjenester innen skatt og avgift, revisjon og rådgivning, og er nummer én både på leveranse av tjenester, AI-strategi og veikart for innovasjon.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today