close
Share with your friends

Ny digital tjeneste for søknad om skattekort for utenlandske borgere

Digital søknad om skattekort for utenlandske borgere

I oktober lanserte skatteetaten en ny prosess hvor arbeidsgiver skal kunne søke skattekort for utenlandske arbeidstakere på nett.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

tower

Den nye digitale tjenesten består av en søknad som fylles ut av arbeidsgiver.

Fordelen ved dette er blant annet redusert tidsbruk på skattekontoret, da arbeidstaker kun vil bruke tid på id-kontroll. Man vil også få raskere tilgang til skattekortinformasjonen.

Tjenesten krever innlogging med elektronisk ID. Den som fyller ut og sender inn søknaden må ha rettigheter på
vegne av virksomheten som søker skattekort for den utenlandske arbeidstakeren i Altinn. Der kreves rollen "Begrenset signeringsrett".

 

På skatteetatens nettsider finner du informasjon:

Det vil fortsatt være mulig å levere papirsøknad fra arbeidstakeren selv.

For arbeidsforhold som er rapportert i oppdragsregisteret (tidligere innrapportering på skjema RF-1199) gjelder ikke denne ordningen. Skattekort for disse arbeidstakerne vil bli sendt ut når arbeidsforholdet er rapportert og arbeidstakeren har vært på id-kontroll på skattekontoret. 

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud