close
Share with your friends

Ny digital tjeneste for søknad om skattekort for utenlandske borgere

Digital søknad om skattekort for utenlandske borgere

I oktober lanserte skatteetaten en ny prosess hvor arbeidsgiver skal kunne søke skattekort for utenlandske arbeidstakere på nett.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

tower

Den nye digitale tjenesten består av en søknad som fylles ut av arbeidsgiver.

Fordelen ved dette er blant annet redusert tidsbruk på skattekontoret, da arbeidstaker kun vil bruke tid på id-kontroll. Man vil også få raskere tilgang til skattekortinformasjonen.

Tjenesten krever innlogging med elektronisk ID. Den som fyller ut og sender inn søknaden må ha rettigheter på
vegne av virksomheten som søker skattekort for den utenlandske arbeidstakeren i Altinn. Der kreves rollen "Begrenset signeringsrett".

 

På skatteetatens nettsider finner du informasjon:

Det vil fortsatt være mulig å levere papirsøknad fra arbeidstakeren selv.

For arbeidsforhold som er rapportert i oppdragsregisteret (tidligere innrapportering på skjema RF-1199) gjelder ikke denne ordningen. Skattekort for disse arbeidstakerne vil bli sendt ut når arbeidsforholdet er rapportert og arbeidstakeren har vært på id-kontroll på skattekontoret. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today