Tidsfrist for overføring av MVA-justeringsrett | KPMG | NO
close
Share with your friends

Tidsfrist for overføring av MVA-justeringsrett

Tidsfrist for overføring av MVA-justeringsrett

Ved overføring av justeringsrett, altså adgangen til å hente ut og få tilbakebetalt merverdiavgift basert på fremtidig bruk, er det et krav til justeringsavtale. Videre må positiv justering kreves innen tre år. Men når begynner fristen å løpe? Skattedirektoratet har svaret.

1000

Relatert innhold

Blomst

Utgangspunktet for når foreldelsesfristen begynner å løpe ligger i de formelle krav til å kreve positiv justering. For det første må kapitalvaren (som oftest et bygg) være brukt på en måte som åpner for fradrag.

For det andre må det være påløpt MVA på oppføringen, som ikke er fradragsført ennå.

Og for det tredje, dersom man har overtatt bygget fra andre, så må overdrager ha signert ut en avtale som dokumenterer nøyaktig hvor stort det fremtidige fradraget kan være.

Problemet oppstår om denne avtalen blir forsinket. Det er ikke adgang til å kreve fradrag uten avtale. Et utfallet som var fryktet her, var at kravet kunne bli ansett som foreldet ut fra brukstermin. Altså om kravet oppstod 1. termin 2016, så ble det foreldet samme termin 2019 (3 år senere). Om man da ikke ble enige om justeringsavtale før den tid, kunne kravet således bli foreldet før man hadde adgang til å fremsette kravet.

Skattedirektoratet har nå løst dette ved å slå fast at fristen regnes fra når avtalen er signert. Dette gir en praktisk og forutsigbar regel, som bør være enkel å etterleve.


Forfatter av artikkelen:

Hans Martin Asheim, advokat/ manager
hans.martin.asheim@kpmg.no
+47 4063 9631

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn