close
Share with your friends

Campusbesøk og søknadsfrister

Campusbesøk og søknadsfrister

Se når vi er til stede på din skole, samt årets søknadsfrister for fast stilling og internships.

Se når vi er til stede på din skole, samt årets søknadsfrister.

Våre skolebesøk:

15. februar: Bedriftspresentasjon på CBS - søk her!

19. januar: Bedriftspresentasjon på NHH. Delta på IT dagene på NTNU.  

20 januar: Bedriftspresentasjon på NTNU

25. januar: Bedriftspresentasjon på BI og OsloMet - Søk her!

15. februar: Bedriftspresentasjon på CBS

 

Hvordan rekrutteringsprosessen vil se ut i januar:

Vi vil ha virtuelle første- og andregangsintervjuer i januarrekrutteringen vår, hvor det også vil være caseløsning under førstegangsintervjuet. Blir du invitert til et intervju hos oss vil du få tilsendt mer informasjon om hvordan det gjennomføres.