close
Share with your friends
Oddbjørn Vegsund

Oddbjørn Vegsund

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Oddbjørn Vegsund er partner i KPMG Forensic der han primært jobber innenfor tjenesteområdene spesialrevisjoner, gransking og compliance. Oddbjørn har over 20 års operasjonell- og rådgivningsbakgrunn innen økonomistyring fra offentlig og privat sektor. Han har videre betydelig erfaring med å lede og bidra i gjennomføring av spesialrevisjoner og granskingsoppdrag, Dette inkluderer blant annet oppdrag for UD, Norad, Fredskorpset, KLD og andre. Oddbjørn har sitt spesialfelt innen offentlig sektor og bistand, der han både har erfaring fra tilskuddsmottaker siden og fra UD/Norad. Han har ledet Norads Varslingsenhet, og deltatt i gjennomføring av forvaltningsrevisjoner ved flere norske ambassader. Oddbjørn har bred internasjonal erfaring og har arbeidet i og med en rekke land på flere kontinenter.

Kontakt

E-post: oddbjorn.vegsund@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9919
LinkedIn

Kompetanseområder
Bistand ved internasjonal utvikling Gransking og compliance Myndigheter og offentlig sektor Risikorådgivning Rådgivning
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 1992 - Bachelor Revisjon, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)

Arbeidserfaring
  • 2013 - dd: KPMG AS. Partner fra 2016

  • 2012 - 2013: PwC. Forensic services

  • 2010 - 2012: Norad. Senior Rådgiver

  • 2008 - 2010: Nobels Fredssenter. Økonomisjef

  • 2005 - 2008: Kirkens Nøhjelp. Økonomirådgiver og Regional Representative Asia

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere