Øystein Mikal Ore

Partner KPMG Sørlandet

KPMG i Norge

Øystein Mikal Ore er statsautorisert revisor og lokalisert ved vårt kontor i Kristiansand. Øystein har lang erfaring med rådgivning og finansiell revisjon av selskaper i alle størrelser, herunder internasjonale og børsnoterte konsern. Han har bred og allsidig bransjekunnskap innenfor oljeservice, produksjon, handel, teknologi og prosjektrelaterte virksomheter både fra små og store virksomheter. Videre har han lang erfaring fra arbeid med konsern og konsernrevisjon hvor det er en norsk konsernspiss, samt erfaring fra arbeid med norske selskaper som er del av utenlandske virksomheter og konsern. Øystein har evnen til å tenke helhetlig og er en god sparringspartner for sine kunder.

Kontakt

E-post: oystein.ore@kpmg.no

Telefon: +47 951 83 728

 • Revisjon
 • Risikostyring
 • SMB-markedet
 • Små bedrifter
 • Økonomistyring
 • 2009 - 2011, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI Nydalen

 • 2004 - 2007, Bachelor i revisjon, Handelshøyskolen BI Nydalen

 • Statsautorisert revisor

 • IFRS-akkreditert

 • 2018 - d.d, KPMG AS, Director

 • 2007 - 2018, EY Oslo/Kristiansand, Senior Manager