close
Share with your friends
Gisle Nerbråten

Gisle Nerbråten

Senior Manager

KPMG i Norge

Gisle er Senior Manager i avdelingen for Regulatorisk rådgivning i KPMG, og har arbeidet med compliancespørsmål i finansiell sektor siden 2005. Gisle har vært compliance officer i flere verdipapirforetak, med ansvar for blant annet utarbeidelser av complianceplaner, risikoanalyser, kvartalsrapportering til styrer, finansiell rapportering til Finanstilsynet og styreopplæring. Videre har Gisle tidligere ledet avdelingen for utkontraktert virksomhet i FCG Norge, og har i den forbindelse arbeidet tett med en rekke konsesjonsbelagte virksomheter. Erfaringene inkluderer i tillegg arbeid knyttet til konsesjonssøknader, prosjektledelse, anti-hvitvasking, oppfølging ved stedlig tilsyn og dokumenttilsyn, overordnet rutineverk, GAP-analyser, opplæring og styrerapportering.

Kontakt

E-post: gisle.nerbraten@kpmg.no

Telefon: +47 959 94 265

LinkedIn

Kompetanseområder
AIMFD MiFID II, Direktivet om markeder for finansielle instrumenter II Risiko, compliance og transformasjon Styregovernance
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2005, Master i Statsvitenskap, Universitet i Oslo

Akkreditering
  • Autorisert finansiell rådgiver 2011

Arbeidserfaring
  • 2020 - d.d., KPMG Compliance and Legal Services, Senior Manager

  • 2020 -d.d., Gabler AS, Interim Compliance Officer

  • 2019 - 2019., Nasdaq Oslo ASA, Interim Compliance Officer

  • 2018 - 2020, FCG Norge, Senior Manager

  • 2010 - 2018, Compliance Officer Zenith Fonds/Pioner Kapital

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere