Daniel Walstad Nyberg

Senior Manager

KPMG i Norge

Daniel er Senior Manager i KPMG og har omfattende erfaring med ansvar for revisjon av bedrifter i Oslo- og Drammensområdet. Han har hatt et fokus på familieeide og andre eierstyrte virksomheter innenfor bygg og anlegg, eiendom og varehandel. Han har også betydelig erfaring med vekstselskaper og har dermed god kjennskap til hvilke utfordringer og muligheter som selskaper i ulike faser kan møte. Som følge av dette har Daniel opparbeidet seg bred erfaring innenfor konsolidering, omorganiseringsprosesser og egenkapitaltransaksjoner. Han er i tillegg kursansvarlig for revisjonsfaget ved MRR på OsloMet og foreleser ved KPMG sine interne opplæringsprogrammer.

Daniel er løsningsorientert med sterkt faglig engasjement og bidrar ofte som diskusjonspartner ved ulike regnskapsmessige eller skattemessige problemstillinger.

  • Oppstartsselskap
  • Revisjon
  • SMB-markedet
  • 2010, Bachelor i revisjon, Universitetet i Agder

  • Statsautorisert revisor

  • IFRS-akkreditert

  • 2020 - dd., KPMG AS, Senior Manager

  • 2017 - 2020, KPMG AS, Manager

  • 2010 - 2017, MGI Revisjon Asker