André Minge

Manager

KPMG i Norge

André er Manager tilknyttet Oslo kontoret. Han har erfaring som oppdragsleder i ekstern revisjon ved flere store prosjektvirksomheter, samt erfaring fra arbeid med store nasjonale og internasjonale selskaper.

Erfaringen hans med komplekse virksomheter har gitt ham dybdekunnskap i forståelse av risiko, estimering, prosesstankegang og internkontroll.  André er en konstruktiv sparringspartner som vil bidra med faglige innspill til utvikling og forbedring av selskapets interne prosesser.

Han har omfattende erfaring med regnskapsstandarden for anleggskontrakter, prosjektregnskap og har jobbet med revisjon av store og komplekse prosjekter. Videre har han erfaring med langvarige drift- og vedlikeholdsavtaler, samt erfaring med bruk av dataanalyse innen prosjektrelaterte virksomheter.

André har stor interesse for skatt og har i dag en superbruker rolle innad i KPMG knyttet til regnskap og årsregnskap. Han har omfattende erfaring med å bistå selskaper med skatterelaterte problemstillinger og egenkapitaltransaksjoner.

 

Kontakt:

E-post: Andre.minge@kpmg.no

Telefon: +47 406 39 361

LinkedIn

  • Revisjon
  • 2014 – 2015, Master i regnskap og revisjon, Handelshøyskolen BI

  • 2008 – 2010, Master i finans, Norges Handelshøyskole

  • 2005 – 2008, Bachelor i økonomi og administrasjon, Høyskolen i Østfold

  • Statsautorisert revisor (2016)

  • 2015- d.d., KPMG AS, Manager

  • 2010-2014, Vidi Revisjon AS, revisormedarbeider