close
Share with your friends
Øyvind Gjengaar

Øyvind Gjengaar

Manager, People & Change

KPMG i Norge

Øyvind Gjengaar har bred erfaring fra organisasjonsutvikling. Han har jobbet med endrings- og digitaliseringsprosjekter, interessenthåndtering, HR og kommunikasjon, og med strategiutvikling og -implementering i svært ulike organisasjoner. Han har erfaring både fra statlig sektor, gründerbedrifter, større konsern, politiske organisasjoner og kulturlivet.

Øyvind har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter, reformer og organisasjonsendringer, og har ledet og deltatt i utvikling og implementering av IKT-verktøy. Han har jobbet med digitalisering, prosessforbedring og organisasjonsutviklingstiltak innen ledelse og kompetanseutvikling. En rød tråd gjennom hans virke er forholdet mellom mennesker og teknologi, og hvordan det kan videreutvikles.

Øyvind er systematisk, analytisk, engasjert og sosial. Han får raskt overblikk over komplekse problemstillinger, og legger opp prosesser som sikrer forankring, samarbeid, framdrift og god informasjon. Han kommuniserer tydelig og tillitvekkende, og formidler pågangsmot og godt humør i prosjektene sine.


Kontakt:
E-post: oyvind.gjengaar@kpmg.no
Telefon: +47 4147 9660
LinkedIn

Kompetanseområder
Bedriftsrådgivning Effektiv drift Endringsledelse Forskning og utvikling Innovasjon Innovasjonskultur og -adferd Mennesker og endring Prosessforbedring Rådgivning Talentutvikling
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2011 Mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap, Universitetet i Oslo

  • 2007 Bachelorgrad i offentlig administrasjon og ledelse, Universitetet i Oslo

  • 2002 Sosiologi grunnfag, Universitetet i Oslo

Akkreditering
  • PRINCE2

  • TMP (teamanalyseverktøy), the Margerison-McCann Team Management Profile

Arbeidserfaring
  • 2017 – dd. KPMG AS, Manager

  • 2017 Nærings- og fiskeridepartementet, Fung. avdelingsdirektør, HR og Organisasjonsutvikling

  • 2012 – 2017 Nærings- og fiskeridepartementet, Underdirektør/seniorrådgiver, HR og Organisasjonsutvikling

  • 2011 – 2012 Emerio, HR-sjef

  • 2009 Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, arbeidende styreleder

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere