close
Share with your friends
Marianne Aas

Marianne Rønold Aas

Director

KPMG i Norge

Marianne jobber med cybersikkerhet og har 13 års erfaring innen fagfeltet fra Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Marianne har ledet prosjektet som opprettet Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) bestående av representanter fra NSM, Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Kripos og hun ledet senteret de første to årene fra oppstart.

Som leder for FCKS, NSM NorCERT og NSM NorCERT operasjonssenter har Marianne koordinert håndteringen av en rekke alvorlige hendelser mot norsk samfunnskritisk infrastruktur, både internt i NSM og på tvers av partene i FCKS. Marianne har også erfaring fra deltakelse i nasjonale og internasjonale øvelser. Gjennom lang operativ erfaring fra fagområdet har Marianne svært god kjennskap til den kontinuerlige utviklingen i trusselbildet i det digitale rom og det tilhørende risiko- og sårbarhetslandskapet.

Marianne benyttes jevnlig som foredragsholder og konferansier på ulike leder- og fagfora.

Kompetanseområder
Cybersikkerhet Datasikkerhet Risikoanalyse
Utdanning og kvalifikasjoner
  • 2005 NTNU Praktisk pedagogisk utdanning Lektor

  • 2004 NTNU Sivilingeniør Kommunikasjonsteknologi

Arbeidserfaring
  • 2019 –dd. KPMG AS, Director

  • 2015 - 2019 Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Seksjonsleder

  • 2007 - 2015 Forsvaret, Seniorrådgiver

Publikasjoner
Vis flere
Koblinger
Vis flere