Cost to Serve – Slik sikrer du lønnsomhet for alle varer og tjenester

Dette er det åttende av 11 webinarer i vår webinarserie "KPMG Procurement & Supply Chain"

Dette er det åttende av 11 webinarer i vår webinarserie "KPMG Procurement & Supply Chain"

4. oktober 2022, 09.00 til 10.00

Kjenner du egentlig den «virkelige fortjenesten» til produktene og tjenestene dine? Det er det faktisk svært få selskaper som gjør. Og det haster med å få oversikt.

Visste du at:
• 25-35 % av selskapenes produkter dekker ikke sin egen kost?
• 15 % av alle produkter dekker ikke engang sine variable kostnader?

Bransjeglidning og store skift i salgskanaler tvinger frem endringer. Det blir da helt avgjørende med innsikt i faktisk kostnadsbase og lønnsomhet for alle aktiviteter. Og med dagens situasjon, med inflasjon og enda mer usikkerhet, blir utfordringen enda større. Du må ha god løpende oversikt og transparens for å ha kontroll og sikre din lønnsomhet.

Vi i KPMG har utviklet en Cost to Serve-løsning som gir deg oversikten du trenger. Prosessen og våre analyser gir uovertruffen innsikt og er et resultat av tverrfaglig arbeid mellom våre eksperter på forretningsstyring og våre beste datainnsamlere og teknologer.


I webinaret går vi igjennom:


• Hvorfor du er nødt til å ha Cost to serve-oversikt

• Hvordan analyser gir grunnlag til forbedringer

• Bakgrunn og nytte fra et Cost to serve-case

• En demo av et Cost to serve-dashboard og den gode innsikten det gir

Du møter:


Steffen Greve Økland

Steffen er Senior Manager i tjenesteområdet Operations, og leder KPMGs avdeling i Bergen.
Han har 10 års erfaring med å lede kostnadsreduksjon- og effektiviseringsprosesser innen innkjøp og logistikk, fra både linje og consulting. 

Thomas Føyen

Thomas er partner i Operations for KPMG i Oslo, og leder sektorområdet Consumer & Retail i KPMG. Han har mer enn 25 års erfaring innen varehandel, innkjøp og logistikk. Han har også et bredt spekter med erfaring i hele verdikjeden med alt fra innkjøp til distribusjon og last mile.

Amanda Haver Mathiesen

Amanda er Manager i avdelingen Digital Assurance, som har tilknytning til tjenesteområdet Lighthouse og Audit. Amanda har mer enn 5 års erfaring innen regnskap, datahåndtering og programmering. Amanda jobber best i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. 

Jon Simen Rustad

Jon Simen er CFO i Norges ledende logistikkvirksomhet for alkoholholdige drikkevarer; Vectura. Han har bred erfaring innen finans både som controller, økonomisjef,  og økonomidirektør for flere selskaper. Hovedsakelig innen IT og varehandel i børsnoterte internasjonale konsern.


informative image