Innkjøpsfunksjonens rolle i styring og reduksjon av leverandørenes CO2-avtrykk

Dette er det andre av 11 webinarer i vår webinarserie "KPMG Procurement & Supply Chain"

Dette er det andre av 11 webinarer i vår webinarserie "KPMG Procurement & Supply Chain"

hav og trær

22. Februar 2022, fra 09.00 til 10.00

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt og det er avgjørende å akselerere prosessen med å redusere verdens utslipp av klimagasser. Bevisstheten og handlingsviljen for å gjøre noe med dette er økende og politikere, forskningsinstitusjoner og private aktører presser på for skjerpede utslippskrav. Teknologien og metoden for å måle utslipp er tilgjengelig, og både offentlige og private organisasjoner oppfordres til å forplikte seg til egne utslippskutt, samt å implementere tiltak og rapportere på progresjon. Telenor og andre selskaper i Norge leder an ved å sette forskningsbaserte mål.

Et selskaps innkjøp av vare og tjenester, samt tilhørende logistikk (indirekte utslipp) representerer ofte en betydelig andel av virksomhetens klimagassutslipp (Scope 3). Det er derfor viktig at innkjøps- og logistikkledere bygger opp kompetanse og strukturer for hvordan de kan ta en rolle for å måle og styre den delen av virksomhetens klimafotavtrykk de kan påvirke.

Dette kan du forvente:


• Klimagassutslipp - En introduksjon til strategier, initiativer, rammeverk og forskning

• Utslipp fra scope 3 – Påvirkningen fra leverandører og logistikk  

• Forpliktelse, reduksjonsplaner og rapportering

• Rollen til innkjøps- og logistikkledere

• Praktiske anbefalinger

Du møter:


Tormod Voje

Tormod er partner i Operations for KPMG Oslo, og har over 11 års erfaring innen Procurement & Supply chain. Gjennom hans 11 år i KPMG har han jobbet med store forbedringsprosjekter i privat og offentlig sektor innen fagområdet innkjøp og logistikk.

Johanne Solum Ness

Johanne leder prosjekter innen bærekraftstrategi, rapportering og verifikasjon innen sektorer som retail, energi, industri og finans. Hun bistår virksomheter basert på deres vesentlige områder, reguleringer som treffer selskapene og forventninger fra interessenter. Johanne er spesialist innen klima og miljø, med lang erfaring innen klimaregnskap, klimarisikoanalyser, og utforming av tiltak og reduksjonsplaner for klimagassutslipp.

TBD

 

informative image