In juni 2020 hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnenuitwerking van het pensioenakkoord uit 2019. Het pensioenakkoord bevat een breed pakket aan maatregelen om het pensioenstelsel te moderniseren. Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over het aanvullend pensioen, maar bijvoorbeeld ook over de AOW-leeftijd. En over duurzame inzetbaarheid om ervoor te zorgen dat we met z’n allen gezond werkend naar ons pensioen kunnen gaan.

 

Inmiddels heeft minister Koolmees de maatregelen uitgewerkt in een wetsvoorstel dat vanaf 16 december 2020 is opengesteld voor consultatie. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2022. Uiterlijk 1 januari 2026 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking.

 

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is de grootste pensioenhervorming in jaren. Wat betekent dit voor u als werkgever, pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie? 

De uitvoering van het pensioenakkoord