close
Share with your friends

In juni 2020 hebben het kabinet en sociale partners overeenstemming bereikt over de hoofdlijnenuitwerking van het pensioenakkoord uit 2019. Het pensioenakkoord bevat een breed pakket aan maatregelen om het pensioenstelsel te moderniseren. Er zijn niet alleen afspraken gemaakt over het aanvullend pensioen, maar bijvoorbeeld ook over de AOW-leeftijd. En over duurzame inzetbaarheid om ervoor te zorgen dat we met z’n allen gezond werkend naar ons pensioen kunnen gaan.

Inmiddels heeft minister Koolmees de maatregelen uitgewerkt in een wetsvoorstel dat vanaf 16 december 2020 is opengesteld voor consultatie. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2022. Uiterlijk 1 januari 2026 treedt het nieuwe pensioenstelsel in werking.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is de grootste pensioenhervorming in jaren. Wat betekent dit voor u als werkgever, pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie? 

Werkgevers

De vernieuwing van ons pensioenstelsel betekent dat iedere pensioenregeling in Nederland moet worden aangepast, en dus ook úw pensioenregeling. Dit kan voor u tot de nodige vragen leiden. Welke keuzes moet u maken bij het vormgeven van uw nieuwe pensioenregeling? Wat betekent dit voor uw pensioenkosten? En wat betekent dit voor het verwachte pensioen van uw werknemers?

Tegelijkertijd biedt het pensioenakkoord ook kansen voor u als werkgever. Het biedt de mogelijkheid om uw pensioenbeleid opnieuw af te stemmen op uw HR-strategie, arbeidsvoorwaardenpakket en de wensen en behoeften van uw werknemers. En de kans om uw pensioenkosten mogelijk beter te beheersen en uw werknemers te stimuleren meer regie te nemen ten aanzien van hun eigen pensioensituatie. 

Pensioenfondsen

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel brengt een veelheid aan vraagstukken met zich mee voor pensioenfondsbestuurders. Hierbij past een multidisciplinaire aanpak, waarbij pensioenfondsen in nauw overleg moeten treden met sociale partners, fondsorganen en deelnemers.

Wat is uw uitgangspositie als pensioenfonds voor de transitie? Zijn uw huidige processen en systemen geschikt voor het uitvoeren van de nieuwe pensioenregeling? Hoe waarborgt u de kwaliteit van data in de deelnemersadministratie? En hoe neemt u (oud-)deelnemers van uw pensioenfonds mee in de veranderingen die aanstaande zijn?

Als pensioenfondsbestuurder wilt u niet alleen de risico’s die gepaard gaan met een ingrijpende transitie beheersen, maar ook bestuurlijke kansen benutten. Met andere woorden, hoe blijft u als pensioenfondsbestuurder ‘in control’ in tijden van verandering? 

Pensioenuitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders

Ook voor pensioenuitvoeringsorganisaties zijn de gevolgen van het pensioenakkoord groot. Veel uitvoeringsorganisaties hebben uitgebreide ervaring met uitkeringsregelingen, maar minder met premieregelingen. Zijn uw systemen geschikt voor het administreren van individuele vermogens? Of zijn ingrijpende veranderingen nodig in uw IT-systemen, terwijl tegelijkertijd de ‘winkel’ open moet blijven?

Vooruitkijken en een goede planning maken zijn van vitaal belang voor pensioenuitvoeringsorganisaties. Daarnaast is het voor u als uitvoeringsorganisatie belangrijk tijdig te worden betrokken bij de keuzes in de nieuwe pensioenregeling. Het biedt uitvoeringsorganisaties de kans om hun klanten goed te ondersteunen, bijvoorbeeld door het toetsen van de uitvoerbaarheid van de nieuwe pensioenregeling en het inzichtelijk maken van bijbehorende uitvoeringskosten.

Pensioenfondsen moeten hun beleggingsbeleid in lijn brengen met de leeftijdssamenstelling van het fonds. Omdat pensioenfondsen geen buffers meer hoeven aan te houden, ontstaat er een ruimer risicobudget dat aangewend kan worden voor beleggingscategorieën met hogere rendementsverwachtingen. Bij het herzien van de beleggingsstrategie en beleggingsmix wordt maatwerk vereist. Ook dit biedt kansen voor fiduciaire adviseurs en vermogensbeheerders om pensioenfondsen optimaal te ondersteunen. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over het pensioenakkoord, het bijbehorende wetsvoorstel en de gevolgen voor u als werkgever, pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie? Dan bent u bij KPMG aan het juiste adres.  

U kunt profiteren van de brede kennis en ervaring van onze specialisten die wij hebben gebundeld om werkgevers, pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties over de volle breedte te ondersteunen. Onze specialisten op het gebied van pensioenen, actuariaat, governance, risk management, vermogensbeheer, projectbeheersing, quality assurance en communicatie staan klaar om u te helpen. Onze specialisten werken samen in multidisciplinaire teams en bieden integrale oplossingen.

Meer informatie? Bekijk onderstaande artikelen of neem contact met ons op. 

Werkgevers

Pensioenfondsen