close
Share with your friends

Assurance & Assurance related Advisory

Assurance & Assurance related Advisory

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. KPMG helpt u graag om risico's in kaart te brengen en te beheersen.

De wereld om ons heen wordt steeds complexer.

De wereld om ons heen wordt steeds complexer en de roep om transparantie vanuit stakeholders over hoe een organisatie de kansen en bedreigingen beheerst wordt steeds groter. KPMG helpt u graag om risico's in kaart te brengen, deze te beheersen en de kansen die zich voordoen te verzilveren. Hierdoor stellen wij u in staat om op een transparante wijze verantwoording af te leggen, met de zekerheid (assurance) dat u uw risico’s beheerst en u hierover richting derden op een passende wijze verantwoording aflegt.

De gebieden waarop de (nieuwe) kansen en bedreigingen zich voordoen betreffen veelal het niet-financiële vlak. Hierbij valt te denken aan het beheersen van grote (IT-) projecten, naleving van wet- en regelgeving, beheersen van uitbestedingsrelaties, duurzaamheidsvraagstukken en het verkleinen van de impact van cybercriminaliteit.

Onze dienstverlening speelt op deze vlakken in en is gericht op:

  1. Privacy assurance 
  2. Integrated assurance 
  3. IT Project Quality Assurance
  4. Sustainability Assurance en reporting
  5. Assurance services (o.a. COS 3000, ISAE 3402 en SOC 1 en SOC 2 audits) 
  6. Cyber Assurance
  7. Horizontaal Toezicht Assurance (specifiek voor de gezondheidszorg)

Graag gaan wij met u in gesprek hoe onze assurance dienstverlening ertoe kan bijdragen dat u van een goede nachtrust kunt blijven genieten in een steeds complexer en ingewikkeld wordende samenleving.  

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)