Data Governance - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Data Governance

Data Governance

Bij Data Governance gaat het om een bedrijfsbrede visie en aanpak van het beheer van alle data binnen organisaties.

Bij Data Governance gaat het om een bedrijfsbrede visie en aanpak van data binnen...

Digitalisering is bij veel organisaties een strategisch thema. Een randvoorwaarde hiervoor is de beheersing van gestructureerde en ongestructureerde data. Dit vraagt om een duidelijke aanpak. Daarbij dienen vragen te worden beantwoord als: welke data moeten we beheersen, hoe richten wij onze organisatie daarop in, wat zijn de meest kritieke data en wat moeten we doen om het beheer te verbeteren? In enge zin richt data governance zich op beleid en sturing. In brede zin gaat het om een bedrijfsbrede visie en aanpak van het beheer van alle data binnen organisaties.

KPMG heeft een brede ervaring met het uitvoeren van strategische data management analyses. Daarbij benchmarken wij organisaties aan de hand van bewezen (internationale) modellen voor data management. Samen met de organisatie stellen wij het ambitieniveau vast. Wij ontwikkelen een routekaart die organisaties zicht geven op een gefaseerde implementatie, een data strategie, business case en data programma’s. Deze dragen bij aan de realisatie van de bedrijfsstrategie. 

Hiervoor hebben wij geautomatiseerde surveys ontwikkeld die tot versnelde inzichten en implementatie leiden. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel tijd verloren gaat met inventarisaties en validaties.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)