close
Share with your friends

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management

Het succes van risicomanagement wordt grotendeels bepaald door de wijze waarop dit deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering en bedrijfscultuur.

Risicomanagement is bepalend voor het succes van een organisatie.

Risicomanagement kan meer dan ooit bepalend zijn voor succes van een organisatie. In deze huidige tijd van disruptie en enorme complexiteit vraagt risicomanagement om een nieuwe aanpak waarbij risico's niet alleen op een gedegen manier gemanaged worden om bedreigingen te voorkomen, maar ook om kansen te benutten. De mate waarin organisaties hierin succesvol zijn, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop risicomanagement deel uitmaakt van de normale dagelijkse bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur. Daarnaast is het belangrijk dat de onderlinge verbondenheid van risico's wordt meegenomen om tot een integraal risico oordeel te komen, bijvoorbeeld door het toepassen van Dynamic Risk Assessment.

Uiteindelijk gaat het erom dat rondom de juiste risico's een interne beheersing wordt opzet die enerzijds als waarborg dient voor de betreffende risico's, en anderzijds medewerkers de ruimte laat om te blijven nadenken. Hierdoor kan adequaat worden gereageerd op risico's die nog niet zijn geïdentificeerd, maar die mogelijk wel een grote impact kunnen hebben op de organisatie.

Door een continue en flexibel proces van risicomanagement in te richten vinden risico's steeds makkelijker hun weg naar de agenda's van de managementteams, directies en raden van bestuur. Maar ook de toezichthouders kijken geïnteresseerd mee naar deze ontwikkeling. Daarmee wordt de informatie over risico's niet alleen meer gericht op het (recente) verleden en in detail geanalyseerd, maar ook gebruikt voor besluitvorming over zaken die in de nabije toekomst liggen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan