close
Share with your friends

Tax accounting & Tax control

Tax accounting & Tax control

Het is essentieel om de financiële vereisten te identificeren en te verwerken in de financiële rapportages.

Essentieel om vereisten te identificeren en te verwerken in de financiële rapportages.

De financiële afdeling van een internationale organisatie is op het gebied van tax accounting aanzienlijk veranderd in de afgelopen jaren, mede door de introductie van IFRS, verscherpte regelgeving onder US GAAP en snel veranderende fiscale wet- en regelgeving. Daarnaast is er een toenemend besef onder management, aandeelhouders en andere stakeholders dat tax accounting een substantiële impact heeft op het resultaat en eigen vermogen van een organisatie. Het is hierdoor essentieel om de bijbehorende vereisten te identificeren en te verwerken in de financiële rapportages.
Relevante vragen hierbij zijn:

  • Ik doe complexe transacties waarbij meerdere belasting jurisdicties zijn betrokken, hoe kan ik de bijbehorende tax accounting vraagstukken oplossen?
  • Ik weet niet zeker of ik belastinglatenties juist en volledig heb geïdentificeerd. Wie kan mij hierbij helpen?
  • Ik implementeer een nieuwe accounting standaard. Zijn er ook verslaggevingsimplicaties voor tax accounting?

Voorbeelden waarin wij u kunnen ondersteunen;

  • Opstellen van Tax accounting ‘Position Papers’ voor complexe transacties;
  • Ondersteunen bij de periodieke financiële verslaglegging omtrent acute en latente belastingposities;
  • Assisteren op het gebied van tax accounting met betrekking tot nieuwe verslaggevingsstandaarden, IPO’s, GAAP conversies of carve-outs.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)