• 1000

Niet alleen aan het begin van de levenscyclus, maar ook tijdens de ontwikkeling- en beheerfase dient de kwaliteit van software bewaakt te worden.

Kwalitatief goede en 'high performing' software verbetert de uitvoering van bedrijfsprocessen en zorgt voor toegevoegde waarde. Vaak lopen de kosten van IT-projecten uit de hand, is er sprake van steeds verder oplopende beheerkosten en hebben organisaties te maken met allesbehalve foutloze software met dataverlies, ontevreden cliënten of imagoschade tot gevolg. Dit onderstreept het belang van softwarekwaliteit zowel voor systemen gebaseerd op meer traditionele platforms (zoals .Net of Java) als op low-code platforms (zoals OutSystems). Niet alleen aan het begin van de levenscyclus, maar ook tijdens de beheerfase dient de kwaliteit van softwaresystemen bewaakt te worden. Zo worden problemen voorkomen en kosten gereduceerd.

KPMG helpt de kwaliteit van uw huidige software in kaart te brengen en geeft concreet advies voor verbetering waarmee onder meer de betrouwbaarheid en bruikbaarheid kunnen worden vergroot en de onderhoudskosten zijn te verlagen.

Door het uitvoeren van een softwarekwaliteitsreview kan de kwaliteit van een softwareproduct op elk gewenst moment in de levenscyclus worden bepaald. Zo kan tijdens de ontwikkeling van het systeem al bepaald worden of bijsturen nodig is of kan bij de overdracht naar een beheersituatie een inschatting gemaakt worden van de te verwachten beheerlast. Een onderzoek naar de kwaliteit van software kan een belangrijke rol spelen bij het uitvoeren van technical due diligence als onderdeel van mergers of overnames.

De review omvat niet enkel een technisch onderzoek naar de broncode (source code) van het systeem zelf maar kan ook een review van de database, de architectuur, de documentatie, de ontwikkelomgeving, gebruikte tooling en het ontwikkelproces omvatten. De bevindingen en aanbevelingen uit een softwarekwaliteitsreview helpen de softwareontwikkelaars en het management om tot onderbouwde vervolgstappen te komen die de kwaliteit van het product verder verhogen.

Bij onderzoek naar softwarekwaliteit maken wij gebruik van het ISO/IEC 25010:2011 raamwerk. Dit raamwerk adresseert bekende software gerelateerde problemen. Vaak geadresseerde kwaliteitsaspecten betreffen onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid. Vanuit onze Software Quality-praktijk hebben wij talloze cliënten geholpen bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van hun applicatieportfolio en ondersteund bij het maken van managementbeslissingen rondom deze applicaties.

Het KPMG team heeft inhoudelijke kennis en ervaring met alle facetten van IT. Onze specialisten hebben ervaring met programmeertalen als C, C#, Java, PHP, Ruby, Delphi, Python en SAP ABAP, maar ook van low-code platform zoals OutSystems.

Neem contact op met onze specialisten

Joost Koedijk

Partner
KPMG Nederland
koedijk.joost@kpmg.nl

Dennis Stam

Senior Manager
KPMG Nederland
stam.dennis@kpmg.nl

Meer artikelen en blogs