• 1000

Het daadwerkelijk mogelijk maken van digitale transformaties door het realiseren van digitale softwareoplossingen is cruciaal voor een blijvend succes. Vanuit Digital Solutions helpen we klanten met het realiseren van de businessdoelstellingen door het ontwikkelen van state-of-the-art webapplicaties en mobiele apps. De eindgebruiker stellen we daarbij altijd centraal. Een agile werkwijze is daarbij vrijwel altijd het uitgangspunt. Wij helpen u op onderstaande thema's.

Enterprise Development

We zijn gespecialiseerd in de realisatie van maatwerkoplossingen binnen complexe omgevingen. Onze ontwikkelteams werken daarbij nauw samen met de opdrachtgever bij het uitwerken van het initiële ontwerp tot de uiteindelijke oplevering naar de eindgebruikers. Voor de ontwikkeling maken we gebruik van in de markt bewezen technologieën en standaarden op zowel Microsoft .NET als open source (Java, PHP, Python) technologieën. In toenemende mate ligt daarbij ook de nadruk op de zogenaamde “low code, high productivity platforms” zoals OutSystems.

Mobile App Development

Mobiele toepassingen zijn niet meer weg te denken. Naast het realiseren van mobile-first webapplicaties ontwikkelen we hybride of native apps op zowel het iOS en Android platform. Ook kunnen we de voor de mobiele applicatie eventueel benodigde back-end applicaties realiseren of koppelen we dit aan reeds bestaande systemen binnen de organisatie.

User Experience (UX) en Design

De focus op user experience is een belangrijk onderdeel bij de (door)ontwikkeling van goede oplossingen. Niet alleen voeren we user en usability studies uit en vertalen we de uitkomsten naar nieuwe ontwerpen, ook voeren we reviews uit op bestaande UX processen en adviseren we over mogelijke verbeteringen. UX is onderdeel van de gehele Design activiteit die bij het realiseren van IT-oplossingen hoort. Wat ons betreft sluit een goed design aan bij de wensen van opdrachtgever en gebruiker en geeft, liefst visueel met behulp van prototypes, een helder beeld van de gewenste oplossing.

Neem contact op met onze specialist

Thomas Beekman

Manager, Digital Enablement
KPMG Nederland
beekman.thomas@kpmg.nl

Onze services

Nieuws & Insights