• 1000

Cyber Maturity Roadmap: ken uw dreigingen en weet wat te doen

Misschien stelt u zichzelf de vraag: 'hoe vatbaar is mijn bedrijf voor cyberdreigingen?' Een belangrijke vraag voor elk bedrijf, zeker in deze tijd waarbij veel van ons werk wordt gedigitaliseerd en waarin werken in de cloud gebruikelijk wordt. En inderdaad: hoe gaat de organisatie om met (gevoelige) informatie, hoe kwetsbaar is de organisatie voor cyberdreigingen, en is de organisatie voldoende voorbereid op cyberaanvallen.

Een concrete aanpak voor uw organisatie?

Stap 1. Meet cybervolwassenheid

We meten de cyber-security volwassenheid van uw organisatie. Daarmee krijgt u inzicht in het huidige vermogen van uw organisatie om zich te beschermen tegen cyberaanvallen. Verbeteradviezen brengen we in lijn met uw strategie.

Stap 2. Concretiseer ambitie

Samen met belangrijke stakeholders bepalen we uw ambitie op basis van de uitkomsten van de volwassenheidsmeting met daarnaast uw IT-risico's, uw strategie en externe ontwikkelingen. Met de cyber in the boardroomsessie betrekken we uw bestuurders en zorgen we voor inzicht en draagvlak. We bepalen in welke mate u zich wilt beschermen tegen cyberaanvallen en welke competenties daarbij passen. Daarbij hebben we oog voor praktische haalbaarheid.

Stap 3. Herijk uw cyber-securityplan

Samen met uw team schrijven wij een securityplan dat een duidelijk beeld geeft van hoe informatiebeveiliging bij uw organisatie over een periode van 1 à 2 jaar functioneert en op welke wijze dit gerealiseerd gaat worden. Het plan bevat een roadmap, waarmee u in staat bent de doelinrichting te realiseren en de benodigde competenties op te bouwen.

Een gedragen verbeterplan

Het zoveelste adviesrapport met aanbevelingen op uw bureau van externe consultants. Hoe gaan we doorpakken? De roadmap stellen we op in gesprek met uw teams en de belangrijkste portefeuillehouders. We brengen een positieve drive en duidelijkheid. Daarmee een zichtbaar traject binnen uw organisatie. Op het moment dat de roadmap met een programmaplan, eigenaren en een schatting van budget bij uw board gepresenteerd wordt, is het voor hen al geen verrassing meer. We hebben dit met uw teams al uitgebreid doorgenomen en staan samen achter een gedragen plan.

Kijk hoe u scoort ten opzichte van de benchmark

Uw bedrijf is niet geïsoleerd. Het is heel waardevol om te weten hoe u het doet ten opzichte van andere bedrijven in de sector. De Cyber Maturity Roadmap van KPMG kijkt naar zes essentiële domeinen: leiderschap, risicobeheersing, techniek, juridisch, de menselijke factor en bedrijfscontinuïteit. De uitkomsten worden gebenchmarkt ten opzichte van vergelijkbare organisaties, en gepresenteerd in een overzichtelijk dashboard. Dit geeft diepgaand inzicht in hoe volwassen de cyber security van uw organisatie is en laat zien hoe u gericht kunt investeren in de verbetering ervan.

Van alle markten, dus ook voor die van u

De Cyber Maturity Roadmap voert analyses uit voor elk type organisatie en elke soort industrie. Het maakt gebruik van internationale standaarden in informatiebeveiliging, de ervaring van onze specialisten en van best practices op het gebied van risicobeheersing, IT- beveiliging en regelgeving.

U kunt klein beginnen... of het meteen groot aanpakken

De Cyber Maturity Roadmap heeft de flexibiliteit om een meting te doen per bedrijfsonderdeel of over de organisatie als geheel. Hoe klein of groot we ook beginnen: we identificeren de gaps, tonen de belangrijkste beveiligingsrisico’s en bepalen een effectief actieplan.

Cyber Maturity Assessment en Roadmap

Onze praktische methode bestaat uit de diensten Cyber Maturity Assessment (CMA) en Roadmap (CMR). Samen bieden ze u een complete oplossing: van inzicht in uw kwetsbaarheden tot concrete acties. 

Het assessment geeft onder meer inzicht in de manier waarop een organisatie omgaat met gevoelige gegevens, de gevoeligheid voor cyberdreigingen en kwaliteit van voorbereiding daarop. De CMA is ontwikkeld vanuit internationale standaarden in informatiebeveiliging, gecombineerd met onze expertise en best practices. 

De roadmap volgt de zes domeinen die we in het assessment hanteren, zoals governance, riskmanagement en operatie. Per domein krijgt u een actieplan met veranderdoelen, inclusief concrete acties en deliverables, een inschatting van de doorlooptijd, out-of-pocket-kosten en benodigde inzet.

Neem contact met ons op