De Voorbeeldjaarrekening Beleggingsentiteiten (pdf, 7 MB) die de branchegroep Asset Management jaarlijks uitbrengt, biedt beheerders van beleggingsentiteiten praktische handvatten voor de inrichting van de jaarverslaggeving onder Dutch GAAP. Het uitgangspunt bij deze voorbeeldjaarrekening is een entiteit die valt onder de regelgeving van een ‘instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) of een alternatieve beleggingsinstelling (AIF) welke aandelen aanbiedt aan niet-professionele beleggers. Dit hebben we in de voorbeeldjaarrekening afzonderlijk aangegeven.

Hierbij is met name de inhoud van RJ 615 Beleggingsentiteiten relevant. Deze voorbeeldjaarrekening 2020 betreft de vierde editie en voldoet aan de vereisten die aan de jaarverslaggeving van beleggingsentiteiten voor het boekjaar 2020 worden gesteld. Daarnaast brengen wij verschillende onderwerpen additioneel onder de aandacht. Daarbij is tevens in de praktijk gekeken naar de in 2020 gepubliceerde jaarrekeningen van beleggingsentiteiten.

De belangrijkste toevoegingen en wijzigingen in deze editie zijn:

  • de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en in de verslaggevingsvereisten zijn uiteengezet, zowel voor boekjaar 2020 als de aangekondigde wijzigingen voor boekjaren daarna.
  • de toelichting in het bestuursverslag aangaande het verantwoord beleggen is aangescherpt en uitgebreid met voorbeelden om de resultaten te concretiseren.
  • deze voorbeeldjaarrekening is primair geschreven vanuit een ICBE-beleggingsentiteit. In deze editie hebben we ook inzichtelijk gemaakt wat de (beperkte) verschillen zijn tussen deze jaarrekening en die van een alternative beleggingsinstelling die rechten van de deelneming aanbiedt aan niet-professionele beleggers (retail-abi). De extra vereisten voor een ICBE, voor zover van toepassing op de Voorbeeldjaarrekening Beleggingsentiteiten hebben we afzonderlijk vermeld bij de betreffende vereisten.
  • enkele vereisten zijn concreter uitgewerkt in de voorbeeldjaarrekening, zoals een overzicht van mutaties in het eigen vermogen, een toelichting van het hefboomrisico en een toelichting van de gelieerde partijen.

Met deze editie van de voorbeeldjaarrekening leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2020 voor beleggingsentiteiten.

We helpen u graag op weg bij het opstellen van een jaarrekening voor beleggingsentiteiten, zowel onder Dutch GAAP als onder IFRS.

Winand Paulissen

Partner Audit Financial Services - Asset Management

KPMG Nederland

E-mail