De professionalisering van de risicomanagementfunctie (RMF) binnen verzekeraars neemt steeds verder toe.

Dit wordt mede veroorzaakt door verhoogde aandacht van de toezichthouder. Hierbij komt de ambitie om het risicomanagementraamwerk meer integraal neer te zetten en de opzet, het bestaan en de werking aantoonbaar te maken steeds vaker expliciet naar voren.

Om inzicht te krijgen in de huidige status van het volwassenheidsniveau van het risicomanagementraamwerk in de Nederlandse verzekeringssector heeft KPMG Advisory N.V. een benchmarkstudie uitgevoerd onder middelgrote en kleinere verzekeraars.

In dit rapport presenteren wij de resultaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nina Schallenberg en/of Veronique de Boer-Achmad.

Veronique de Boer-Achmad

Director Financial Risk Management - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail