close
Share with your friends

Vergroten van de veiligheid door samenwerking in netwerken

De succesfactoren voor een effectieve netwerk

KPMG heeft aan de hand van vijf case studies van de integrale veiligheidsaanpak en een diepgaande literatuurstudie onderzocht wat de succesfactoren zijn om als netwerk in de justitiële en veiligheidssector daadwerkelijk effectief te zijn.

Gerelateerde content

Vergroten van de veiligheid door samenwerking in netwerken

Het aantal netwerken neemt in een hoog tempo toe, ook in de veiligheidssector. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze netwerken ook effectief zijn. Wat zorgt er voor dat een bepaald netwerk beter presteert dan een ander netwerk? KPMG heeft vijf case studies uitgevoerd om te achterhalen welke factoren van invloed zijn op het functioneren van netwerken. Dit heeft geleid tot zes succesfactoren en drie randvoorwaarden voor effectieve netwerken. Hoe deze succesfactoren ingevuld moeten worden, is afhankelijk van het volwassenheidsstadium van het netwerk. Dit leidt tot een network maturity model dat nader in het artikel wordt uitgelicht.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)