close
Share with your friends

Sturen op gezondheid met integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement in de zorginstelling

Integraal risicomanagement (IRM) is een methode om binnen uw zorginstelling de belangrijkste risico’s te adresseren. Onze aanpak leidt tot betere kwaliteit voor de patiënt en cliënt, kortere doorlooptijden en lagere kosten. Risico's worden beheersbaar en u kunt continu monitoren. De aanpak concentreert zich op uw zorginhoud, personeel, financiën, productie, continuïteit van uw organisatie en ontwikkelingen in de markt. Met als belangrijkste doelstelling het creëren van waarde voor uw patiënten en cliënten.

Gerelateerde content

Integraal risicomanagement betekent:

  • Signaleren én monitoren van risico’s waardoor de zorg veiliger wordt
  • Richten op zinnige zorg
  • Passende zorgpaden bij zorgbehoeften van patiënt en cliënt
  • Medewerkers verantwoordelijk maken
  • Positieve impact op publiek vertrouwen

Meer lezen over integraal risicomanagement in de zorg? 

Signaleren én monitoren van risico’s waardoor de zorg veiliger wordt

Zorgverleners moeten over juiste, volledige en tijdige informatie beschikken om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Zij missen vaak de informatie die nodig is om hun werk goed te kunnen doen. Informatie komt vaak te laat, is niet betrouwbaar genoeg of sluit niet goed aan op de dagelijkse werkprocessen. Door gebruik te maken van dashboards, die risico’s ontsluiten en beheersbaar maken over de volle breedte van de verantwoordelijkheid van de zorgprofessionals, worden zij beter in staat gesteld hun afspraken na te komen en krijgen zij inzicht waar de kansen liggen om de zorg veiliger te maken. Informatie uit uw EPD/ZIS systeem, personeelssysteem, financiële systemen, klachtenregistraties etc. worden aan elkaar gekoppeld zonder uw organisatie extra te belasten. De combinatie van betrouwbare risicosignalen geeft onderbouwd inzicht aan zorgprofessionals, afdelingen en management. Dit helpt om persoonlijk leiderschap te tonen en te werken aan gewenst gedrag en een veilige cultuur. Dit maakt de zorg in uw organisatie veilig en beheersbaar.

Richten op zinnige zorg

Door de aanpak van IRM zorgen we er voor dat noodzakelijke zorg wordt geleverd. Dit scheelt uw organisatie veel geld en verspilling van middelen. Denk daarbij aan dubbele screeningsonderzoeken, overbehandeling of juist onderhandeling waardoor op een later tijdstip zorgbehandelingen opnieuw moeten worden uitgevoerd. Met IRM worden risicosignalen integraal en actief aangeboden aan zorgprofessionals en het management. Dit maakt het mogelijk om met elkaar het gesprek te voeren over de zin en onzin van zorg en de inrichting van het dagelijkse werk.

Passende zorgpaden bij zorgbehoeften van patiënt en cliënt

Uitgangspunt is altijd de zorgbehoefte voor de patiënt. Wat wil de patiënt zelf, en welk zorgpaden passen daarbij? Winst voor de organisatie omdat er kostenbesparingen optreden, maar vooral winst voor de patiënt en cliënt omdat zij zich beter gehoord voelen. IRM ontsluit risicosignalen als ervaringen (PROMS en PREMS), klachten, meldingen en/of signalen die iets zeggen over goede stroomlijning van de zorgpaden.

Medewerkers verantwoordelijk maken

IRM richt zich in de kern op het nemen van verantwoordelijkheid, persoonlijk leiderschap, gedrag en cultuur. Door het zichtbaar maken van werkelijke resultaten kan de zorgprofessional ook echt aan de slag met de uitkomsten van de kwaliteit van zorg. Kwaliteit wordt zichtbaar en zorgprofessionals ervaren dit als het effect van de teaminspanning.

Positieve impact op publiek vertrouwen

Het zichtbaar maken van resultaten en de verbeteracties die daaruit volgen gaan niet voorbij aan uw patiënten en cliënten, partijen waarmee uw zorginstelling samenwerkt en de inwoners van uw regio en daarbuiten. Het beter beheersbaar maken van risico’s vergroot het publieke vertrouwen. Het heeft tevens invloed op de onderhandelingspositie met zorgverzekeraars en banken. Daarnaast ondersteunt het bij de gesprekken met uw interne en externe toezichthouders.

Contact

Voor meer uitleg over de aanpak van Integraal risicomanagement verwijzen wij u graag naar onderstaande publicatie in het Compact Magazine 2017/3. 

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)