De Nederlandse Corporate Governance Code heeft op 8 december 2016 een grote herziening ondergaan. Wat is er veranderd?

Voor drie thema’s is een groot aantal nieuwe bepalingen opgenomen die prominent op de agenda van bestuurders en commissarissen komen te staan:

  • cultuur als expliciet onderdeel van corporate governance;
  • versteviging internal auditfunctie;
  • meer focus op langetermijnwaardecreatie.

In deze publicatie vindt u een samenvatting van de herziene code. Daarbij hebben we een aantal vragen geformuleerd die u kunt gebruiken als toetssteen.