close
Share with your friends

Елдер, олардың территориясында әдетте KPMG дербес деректерді өңдеуді жүргізеді

Елдер

Біз дәстүрлі түрде бағыттаймыз, сақтаймыз немесе басқаша жолмен сіздің дербес ақпараттарыңызды өңдейміз, мына аталған келесі елдердің территориясында:

Австралия
Австрия
Бразилия
Финляндия
Гонконг
Ирландия
Нидерланды
Сингапур
Ұлыбритания
Америка Құрама Штаттары
  • елдер, оларда ИТ – ны сүйемелдеу бойынша қызмет көрсететін біздің провайдерлер жұмыс істейді;
Канада
Германия
Үндістан
Нидерланды
Сингапур
Америка Құрама Штаттары
  • елдер, оларда бізге басқа да қызмет көрсетуді ұсынатын провайдерлер жұмыс істейді;
Канада
Германия
Үндістан
Ирландия
Ұлыбритания
Америка Құрама Штаттары