Әсел Ұрдабаева

Cеріктес, Аудиторлық қызмет көрсету департаменті

KPMG Accountants B.V

Әсел ҚЕХС-на сай әзірленген қаржылық есепке аудит жүргізу саласында он екі жылдан артық тәжірибесі бар. Әсел банк, сақтандыру, лизинг, зейнетақы жүйесі секілді бірқатар салаларда қызмет атқарады және оның аталған салаларда тәжірибесі мол. Ол жергілікті ірі және халықаралық банктердегі, инвестициялық қорлардағы, сақтандыу және лизингтік компаниялардағы, зейнетақы қорлары мен несие ұйымдарындағы аудиторлық тексерістерді басқарады әрі квази-мемлекеттік салаға тиесілі қаржы ұйымдары мен холдингтарда аудит жүргізудегі тәжірибеге ие. Сонымен қатар, ҚЕХС-на сай есеп беру жүйесінің автоматизациясы, мекемелердің кешенді тексерістері мен ҚЕХС бойынша тренингтерді өткізу сияқты консультациялық жобаларды жүргізуде тәжірибесі бар.

Білім мен біліктілік
  • Экономист, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті

Аккредиттеу
  • Машықтанған дипломды бухгалтерлер Ассоциацияның мүшесі (ACCA)

  • Қазақстан Республикасының сертификатталған аудитор

  • Қазақстан Республикасының сертификатталған кәсіпқой бухгалтер

Жарияланымдар
Тағы жүктеу
Жалғау
Тағы жүктеу