close
Share with your friends

Adóriadó

Adóriadó

2020. július 14-én kihirdették az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslatot. Az alábbiakban összefoglaljuk az adótörvényekben a T/10856 számú törvényjavaslat alapján elfogadott változásokat.

További tartalmak

Adótervezési struktúrákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése (DAC 6)

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításának alapvető célja, hogy megvalósítsa az adózás területén való közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi irányelvnek (DAC irányelv) a COVID-19 járványügyi helyzet miatti módosítását. A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a módosító törvény úgy rendelkezik, hogy az adatszolgáltatásra kötelezettekre (adótervezésben közreműködőkre és érintett adózókra), valamint az illetékes hatóságra (állami adó- és vámhatóságra) vonatkozó határidőket 6 hónappal elhalasztja. A módosító törvény értelmében az alábbi határidőkig kell adatot szolgáltatniuk az arra kötelezetteknek:

 • A 2018. június 25. és 2020. június 30. között időszakban végrehajtott határon átnyúló konstrukciók esetében az adótervezésben közreműködőknek, illetve az érintett adózóknak az adatszolgáltatást 2021. február 28-ig kell teljesíteni.
 • Az adótervezésben közreműködők és érintett adózók számára a 2020. július 1. és 2020. december 30. közötti időszakban végrehajtott határon átnyúló konstrukciók esetében a jelentéstételre vonatkozó 30 napos határidő 2021. január 1-jétől kezdődik.
 • A piacképes konstrukciók vonatkozásában az első időszakos jelentést az adótervezésben közreműködőnek 2021. április 30-ig kell elkészítenie.
 • Határon átnyúló konstrukciókra vonatkozó adattovábbítási kötelezettségét az állami adó- és vámhatóság először 2021. április 30-ig teljesíti.

A módosító törvény értelmében a fenti pontokban meghatározott határidők elmulasztása esetén az állami adó- és vámhatóság mellőzheti a bírság kiszabását, amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett igazolni tudja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Helyi adók

 • A törvénymódosítás mentesíti az egyesületeket, alapítványokat azon építményadó, telekadó alól, amelyet a vagyonkezelésükben álló állami tulajdonú ingatlan után kellene megfizetniük.
 • A törvényjavaslat elfogadásával hatályon kívül helyezték az év végi adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre vonatkozó szabályozást, ami azokat kettős könyvvitelt vezető társasági adóalany vállalkozásokat érintette, amelyeknek nettó árbevétele az adóévet megelőző évben éves szinten több volt, mint 100 millió forint. Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget a módosító törvény hatálybalépéskor már a folyamatban lévő adóévre vonatkozóan eltörli (a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozások körében is), tehát 2020 július 14-től kezdve senkinek nem kell alkalmaznia azt.
 •  A módosító törvény az adórendszer egyszerűsítése érdekében, kiemeli a Helyi adótörvényből a reklámhordozók helyi építmény-adókötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

EKAER

 • 2021. január 1-jétől EKÁER bejelentési kötelezettség már csak meghatározott érték- és tömeghatárt meghaladó kockázatos termékekre fog vonatkozni. A módosítás célja, hogy az EKÁER jobban illeszkedjen az európai uniós jogrendszerbe, azonban továbbra is hatékony eszköz legyen az áfacsalások visszaszorítására. A kockázatos termékek körének meghatározására később (rendeleti szintű szabályokban) kerül sor, így jelenleg még kérdéses, hogy a kockázatos termékek köre esetlegesen változik-e.
 • Az EKÁER bejelentési kötelezettség nem előírásszerű teljesítésére vonatkozó szankciók pontosabbá válnak, kiegészülnek: amennyiben az EKÁER bejelentésben nem a jogszabálynak megfelelő adattartalommal kerül feltüntetésre a termékegység, alapesetben az általános, legfeljebb 500 000 forinting terjedő mulasztási bírság kiszabásának lesz helye. Bejelentés elmulasztása és mennyiségi, értékbeli eltérés esetén azonban a különbözetre (illetve a be nem jelentett részre) az eddig szabályok szerinti, a termékek legfeljebb 40%-os mértékének megfelelő bírság szabható ki továbbra is. Nem változik továbbá az a szabály sem, hogy az adózó mentesülhet a mulasztási bírság alól, ha igazolja, hogy az adott helyzetben úgy járt el, ahogyan az tőle elvárható.

Áfa

 • A jogalkotó a nagyvárosok átmeneti, egykor ipari területeinek megújítása érdekében kedvezményes, 5%-os áfakulcsot vezet be a rozsdaövezeti akcióterületnek minősülő városrészeken, többlakásos lakóingatlanban kialakítandó vagy kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó összes hasznos alapterülettel rendelkező új lakások értékesítésére.

A kisadózó vállalkozások tételes adójával (KATA) kapcsolatos változások

 • 2021. január 1-jétől a magánszemély egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként.
 • További változás, a jelenlegi, 12 millió forintos összeghatár feletti bevételt terhelő 40%-os adófizetési kötelezettség, jövő év kezdetétől történő, alábbiak szerinti kiterjesztése. 
 • Abban az esetben, ha a kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e juttatás után 40% -os mértékű adót állapít meg, vall be és fizet meg.
 • Ha kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a  3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40%-os mértékű adót fizet. Ezzel kapcsolatban néhány kivételt is meghatároz a törvénymódosítás: nem kell figyelembe venni például azt az összeget, ami után a kifizető az előző pont szerint köteles 40%-os adót fizetni.
 • Ha a kisadózó olyan külföldi kifizetőtől szerez bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, e bevétel után 40%-os mértékű adót fizet.
 • Ha kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez, a  3 millió forintot meghaladó összegű bevétel után a kisadózó vállalkozás 40%-os mértékű adót fizet.
 • A fenti pontok szerinti adóalapba tartozó értéket figyelmen kívül kell hagyni az éves, 12 millió forintos összeghatár megállapításakor.

© 2020 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungary limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés