close
Share with your friends

Adóriadó

Adóriadó

Megjelent a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény

További tartalmak

A Magyar Közlöny 137. számában kihirdetésre került a kiskereskedelmi tevékenységet terhelő adóról szóló 2020. évi XLV. törvény („Törvény”), mellyel együtt a 109/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet („Rendelet”) hatályát vesztette.

Mint előző hírlevelünkben összefoglaltuk, a Törvényben felvázolt főbb rendelkezések - az érintett adóalanyok, adókötelezettséget keletkeztető tevékenységek, az adó alapja, valamint mértéke - lényegében megegyeznek a Rendeletben foglalt szabályozással.

Eljárási szempontból kiemelendő, hogy azon adóalanyokat, akik a Rendelet alapján benyújtották előlegbevallásukat, újabb előlegbevallás megtétele nem terheli, ugyanakkor változik az abban megállapított előlegrészletek befizetésének ütemezése:

  • 2020. június hónapjára vonatkozóan a Rendelettel egyezően a hónap utolsó napjáig esedékes a bevallásban rögzített 1 havi előlegrészlet megfizetése;
  • míg a továbbiakban a 2020. júliustól az adóév végéig terjedő időszak hónapjainak száma szerint kalkulált előlegösszeg két egyenlő részletben, főszabály szerint 2020. augusztus 20-ig, illetve 2020. október 20-ig fizetendő.  

Ezen túl, a naptári évtől eltérő üzleti évet követő adóalanyok esetében, amennyiben a második előlegrészlet határideje az üzleti év végét követő időszakra esik, a fentiek szerint számított előleg egy összegben, az első előlegrészlet határidejéig, azaz 2020. augusztus 20-ig fizetendő, ha pedig mindkét előlegrészlet esedékessége az üzleti év végét követő időszakra esik, a fentiek szerint számított előleg egy összegben, az üzleti év utolsó napján válik fizetendővé.

Az éves adóelszámolás az adóévet követő ötödik hónap utolsó napjáig teljesítendő, az adó összege a 2020-as adóév tekintetében az éves adóalapra vetítve a Rendelet hatályba lépésétől, azaz 2020. május 1-től az adóév végéig terjedő időszak naptári napjaival arányos mértékben állapítandó meg. A Rendelet alapján megfizetett adóelőleg-összegek az éves adóelszámolás során figyelembe veendők. 

© 2020 KPMG Tanácsadó Kft., a Hungary limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kapcsolat

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Ajánlatkérés