IFRS-hírlevél - 2016. november

IFRS-hírlevél - 2016. november

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. novemberi számaiban közzétett információkról.

1000

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

Az IASB novemberi ülésén folytatta a tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumok témájának megvitatását, miután korábban megvizsgálta azon igényeket, hogy a kibocsátó gazdálkodó választhasson a különböző teljesítési elszámolások közül, illetve, hogy a gazdasági ösztönzők befolyásolhassák-e a besorolást. Ezenkívül a Tanács megvitatta a Gamma megközelítés szerinti besorolást azon eszközök esetében, amelyek megfelelnek az IAS 32 definíciója szerinti visszaadható instrumentumokra vonatkozó kivételnek, valamint a kivétel fenntartásának további előnyeit is. További kérdések, melyekről a jövőbeli üléseken tárgyalnak:

  • szerződéses jogok és kötelezettségek tartalma, valamint ezek kapcsolata a jogi és szabályozói követelményekkel,
  • a tőkeinstrumok megjelenítése, kivezetése és átsorolása.

A novemberi ülésen nem tárgyaltak a makrofedezeti ügyletek számviteli kezeléséről.IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 56. szám

Ebben a hónapban az IASB a következő biztosítási standard (IFRS 17) tervezetének külső véleményezéséből származó kommenteket vitatta meg, valamint választ adott néhány felmerülő kérdésre is.

A szerződéses portfóliókat legalább a következők alapján csoportosítani szükséges: (a) melyek a kezdeti megjelenítéskor már hátrányosnak minősülő szerződések, (b) melyeknek nincs jelentős kockázata, hogy hátrányos szerződéssé váljanak, (c) és az egyéb szerződések. Tiltott lenne ugyanakkor a vállalatoknak olyan szerződéseket egy portfólióba sorolni, ahol a szerződések kibocsátása között több mint egy év telt el.

A Tanács egyetértett abban, hogy ha egy tapasztalati módosítás közvetlenül hatást gyakorol a jövőbeli cash flow-k becsült várható jelenértékére, az együttes hatást az eredménykimutatásban kell elszámolni.

Továbbá egyetértés született abban is, hogy ha egy gazdasági társaság származékos ügyleteket köt egy biztosítási szerződésből eredő pénzügyi kockázat kezelésére, mely a változódíj-megközelítés alá tartozik, akkor a gazdálkodó egység számára megengedhető, hogy ezen változások hatását ne szerepeltessék a szerződéses szolgáltatási margin (CSM) pénzügyi kockázatában, bizonyos feltételek teljesülése esetében.

A Tanács változtatott néhány áttérésre vonatkozó kritériumon és megerősítette, hogy egy gazdálkodó egység visszamenőlegesen is meg fog felelni a biztosítási szerződésekről szóló standardnak (IFRS 17), amennyiben ez nem megvalósíthatatlan.

A Tanács döntése alapján a gazdálkodó egységeknek a 2021. január 1-jétől vagy utána kezdődő üzleti évtől kell alkalmaznia az IFRS 17-et, amennyiben a standardot 2017 első félévében kibocsátják. A gazdálkodó egységek korábban is alkalmazhatják az új standardot, amennyiben az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok és az IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződések standardokat is előalkalmazzák.


 

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 56. szám

Leases Transition Options

2016 januárjában az IASB kibocsátotta az IFRS 16 Lízingek című standardot – mely jelentős lépés volt a Tanács azon céljának elérése felé, hogy a vállalatok lízingbe vett eszközeinek jelentős része szerepeljen a lízingbevevők mérlegében. Minden olyan vállalat, amely jelentősebb használati eszközöket lízingel - a standard bevezetésének hatására - növekedést fog tapasztalni a pénzügyi kimutatásaiban szereplő eszközeiben és a kötelezettségeiben. Ez iparágak széles körére lesz hatással, a repülőiket lízingelő repülőtársaságoktól kezdve, a boltjaikat lízingelő kereskedőig. Minél nagyobb a lízingportfólió, annál nagyobb hatás várható a kulcs teljesítmény mutatókra is. A kiadvány áttekintést ad az új standardra vonatkozó átmeneti felmentésekről és a választási lehetőségekről. Az alternatívák vállalatra gyakorolt hatásainak könnyebb megértése érdekében tartalmaz egy átfogó példát is, mely bemutatja, hogyan befolyásolják a különböző lehetőségek egy fiktív vállalat pénzügyi beszámolóját.


 

Leases Transition Options

Kapcsolat