Finanssialan lakipalvelut

  • 1000

Finanssialan juridiikka on jatkuvan muutoksen ja kehityksen kohteena. Uuden sääntelyn implementointi ja compliance-vaatimusten hallitseminen edellyttävät, että finanssialan toimijat tunnistavat monitahoisen sääntelykokonaisuuden vaikutukset liiketoiminnalle.

Tehokasta ja korkeatasoista tukea kaikissa finanssialan lakikysymyksissä

FS Law -tiimimme on erikoistunut nopeasti muuttuvien sääntelykokonaisuuksien ja tiukentuvien compliance-vaatimusten hallitsemiseen ja avustamme kaikissa finanssialan juridiikkaa koskevissa kysymyksissä.

Tuemme tehokkaan ja korkeatasoisen sääntelyn implementoinnissa, sääntelynmukaisuuden arvioinnissa, compliance-kysymyksissä sekä toimilupaneuvonannossa ja sääntelyn soveltamiskysymyksissä. Tunnemme alan viranomaiskäytännöt ja hoidamme tarvittaessa myös viranomaisasioinnin puolestasi.

Palvelemme muun muassa pankkeja, vakuutuslaitoksia, varainhoito- ja sijoituspalveluyhtiöitä sekä fintech-toimijoita laaja-alaisesti erilaisissa juridisissa toimeksiannoissa. 

  • Toimilupa- ja rekisteröintiprosessit. Avustamme koti- ja ulkomaisia finanssitoimijoita toimilupa- ja rekisteröintiprosesseissa sekä notifikaatioprosesseissa ja muissa rajat ylittävien palveluiden tarjoamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
  • Compliance-palvelut. Tarjoamme eri sääntelykokonaisuuksiin erikoistuneista asiantuntijoista koostuvan tiimin asiakkaamme käyttöön. Tämä pienentää organisaation sisäisen compliance-toiminnon henkilöriskiä. Yhteistyö eurooppalaisten ja pohjoismaisten kollegoidemme kanssa mahdollistaa parhaiden käytäntöjen hyödyntämisen ja tehokkaan sääntelyseurannan. 
  • Kestävä rahoitus. Avustamme yhdessä vastuullisuusasiantuntijoidemme kanssa suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita kestävän rahoituksen sääntelykokonaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Haemme toimivat ratkaisut mm. tiedonantovelvoiteasetuksen ja taksonomia-asetuksen implementointiin. 
  • Verotehokkaat yritysrakenteet. Avustamme verotehokkaiden ja sääntelyvaatimukset huomioivien yritysrakenteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa esimerkiksi kansainvälistymishankkeiden yhteydessä tai yrityksen tavoitellessa entistä tehokkaampaa vakavaraisuudenhallintaa.
  • Tietosuojakysymykset. Finanssitoimialan henkilötieto- ja dataintensiivisyys korostaa tietosuojavaatimusten sekä muun muassa pilvipalvelu-ulkoistusten osaamista ja arviointia. Esimerkiksi PSD2:n ja GDPR:n rajapinnat muodostavat mielenkiintoisia soveltamiskysymyksiä. Avustamme finanssialan toimijoita kaikissa tietosuojaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä sekä myös laajemmissa tietosuojaprojekteissa.
  • Yrityskaupat ja transaktiot. Edellä mainittujen lisäksi kokeneet asiantuntijamme avustavat myös kaikissa finanssialan toimijoiden yrityskauppa- ja transaktiohankkeissa. 
  • Muut finanssialan lakikysymykset. Kansainvälisen ja kokeneen asiantuntijatiimimme avulla voimme tarjota asiakkaillemme tehokkaan ja korkeatasoisen tuen kaikissa finanssialan lakikysymyksissä.

Ota yhteyttä

Tiivis yhteistyö on vahvuutemme

FS Law -tiimin asiantuntijoiden lisäksi kollegamme vero- ja neuvontapalveluista ovat tukenasi kehittämässä toimivia ratkaisuja finanssialan erityiskysymyksiin. Hyödynnämme aktiivisesti myös KPMG:n kansainvälistä verkostoa ja tarjoamme ratkaisuja kansainvälistymiseen ja liiketoimintamallien kehittämiseen.